Yazdırma Dostu    

2017 Erasmus+ Döneminde CEUPA Desteğiyle Hazırlanan K2 Proje Başvuruları Tamamlandı

AB hibe programlarından yararlanma yarışında Antalya'nın daha ileriye taşınması için Antalya Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu CEUPA'nın kurumlarımıza verdiği destekler sürüyor. Bu hedef doğrultusunda 2017 Erasmus+ başvuru döneminde her biri maksimum 300.000 Euro bütçeli 4 Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklık projesi başvurusu tamamlandı.

Başvuru süresi 29 Mart 2017'de Brüksel saatiyle 12.00'de sona eren program için çalışmalar yaklaşık 6 ay sürdü.

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği tarafından hibe başvurusu yapılan bu projelerden biri Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin Oluşturulması (SAFESYS) isimli mesleki eğitim stratejik ortaklık projesi. Söz konusu proje ile AB ülkelerinde uygulanan iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin transfer edilerek, başta Antalya olmak üzere kurumların taşra teşkilatına örnek bir model geliştirilmesi hedeflenmektedir. Projenin hibe kazanması halinde, Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü koordinasyonunda bir yerel (Antalya Valiliği) ve üç Avrupalı (Finlandiya’dan Savonia Üniversitesi, Litvanya’dan Kouno Üniversitesi ve Belçika’dan European Academic Studies Center / Avrupa Akademik Çalışmalar Merkezi) olmak üzere toplam beş ortak kurum tarafından faaliyetlerin iki yıl süre ile yürütülmesi planlanıyor. Proje ile Akdeniz Üniversitesi tarafından eğitim modeli, müfredat, mesleki eğitim materyalleri, Antalya Valiliği tarafından kamuda iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemin oluşturulması ile ilgili yol gösterici bir rehber, Kouno Üniversitesi tarafından Avrupa’da iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iyi uygulamaların haritalanması, European Academic Studies Center tarafından kamuda iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi oluşturulması ile ilgili yöneticilerin ve uzmanların kullanabileceği ICT tabanlı bir eğitim modülü gibi fikri çıktıların üretilmesi planlanmaktadır. Proje kapsamında Türkiye’den 16, Litvanya’dan 4 olmak üzere toplamda toplam 20 iş güvenliği uzmanı ve yöneticinin katılacağı “kamuda iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi oluşturulması” ile ilgili olarak Finlandiya'da bir haftalık eğiticilerin eğitimi programı düzenlenecektir. Eğitim sonrası yönetici ve uzmanlar edindikleri bilgi ve tecrübeleri diğer yönetici ve uzmanlara aktarmak için Antalya'da pilot eğitimler düzenleyecekler.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları Merkezi (ASMEK) tarafından başvurusu yapılan Geleneksel El Sanatlarının Saha Araştırması (HandCraftFR) isimli Mesleki eğitim stratejik ortaklık projesinde ise, Avrupa’da el sanatları konusunda iyi uygulamaların Antalya’ya kazandırılması ve böylece bölgede geleneksel el sanatlarına bağlı alternatif iş olanaklarının arttırılması amaçlanıyor. Hibe kazanması halinde proje ortağı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ASMEK tarafından mesleki eğitim modeli, müfredat, mesleki eğitim materyalleri, Litvanya'lı otrak kurum tarafından Avrupa’da el sanatları ile ilgili iyi uygulamaların haritalanması gibi fikri çıktıların üretileceği proje kapsamında Türkiye’den 16, Litvanya’dan 2 ve Belçika’dan 2 olmak üzere toplamda 20 geleneksel el sanatları eğitmeni Yunanistan’da geleneksel el sanatlarının saha araştırması ile ilgili eğiticilerin eğitimi programına katılacaklar. Eğitim akabinde öğretmenler, edindikleri bilgi ve tecrübeleri diğer öğretmenlere aktarmak için pilot eğitimler düzenleyecekler. Projede ayrıca Geleneksel El Sanatlarının Saha Araştırması ile ilgili öğretmenlerin ve el sanatları ile ilgili bilgi edinmek isteyenlerin kullanabileceği ICT tabanlı bir eğitim modülü geliştirilecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi (ASMEK) koordinasyonunda İki yıl süre ile yürütülecek projenin yerel ortakları Antalya Valiliği ve Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yabancı ortakları ise Yunanistan’dan Developmental Centre of Thessaly, Litvanya’dan Kouno Üniversitesi ve Belçika’dan European Academic Studies Center isimli kurumlar olacak.

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) tarafından başvurusu yapılan "Gelecek İçin Özel Bir Hediye: Doğal Çiçek Soğanları" isimli mesleki eğitim stratejik ortaklık projesinde ise doğadan sökülmesi kotaya bağlı olan çiçek soğanlarının korunması ve sürdürülebilirliği için modern üretim tekniklerinin benimsetilmesi ve uygulanması amaçlandı. Projenin hibe kazanması durumunda 3 Avrupalı (Hollanda, Belçika ve Finlandiya) ve 4 yerel ortak kurum (Antalya Valiliği, Ankara Üniversitesi, Floramarla Süs Bitkileri Üretim Firması) tarafından 2 yıl süre ile yürütülmesi öngörülen projede Türkiye'den 10, Belçika'dan 2 ve Finlandiya'dan 2 olmak üzere toplam 14 meslek uzmanı çiçek soğanları ile ilgili mesleki bilgilerini geliştirmek amacıyla Hollanda’da iki haftalık eğitim alacak ve döndüklerinde öğrendiklerini aktarmak üzere pilot eğitimler düzenleyecekler. Ayrıca oluşturulacak eğitim modülü kapsamında çiçek soğanları standartına yönelik bir müfredat geliştirilecek.

Başvurusu yapılan bir diğer Erasmus+ Programı Mesleki eğitim stratejik ortaklık projesi "Herşey Dahil Sisteminde Hizmet Alan Tüketicilerin Glutensiz Gıda ve İçecek Gereksinimlerinin Karşılanabilmesi İçin Gerekli Eğitim ve Uygulama Modeli" ismini taşıyor.  Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nün hjazırladığı proje kapsamında özellikle glutensiz gıda almak durumunda olan bireylere her şey dahil otel ortamlarında özel beslenme gereksinimleri için sağlanan hizmetin geliştirmesi hedeflenmektedir. Projenin hibe kazanması durumunda Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nün koordinasyonunda üç yerel (Antalya Valiliği, Batı Akdeniz Çölyak Dernegi, Miracle Resort Otel) ve üç Avrupalı olmak üzere toplam altı ortak kurum tarafından faaliyetlerin üç yıl süre ile yürütülmesi planlanıyor. Akdeniz Üniversitesi tarafından eğitim modeli, müfredat, mesleki eğitim materyalleri gibi fikri çıktıların üretileceği proje kapsamında her şey dahil otellerde yiyecek ve içecek servisinden sorumlu sekiz yönetici mesleki kapasitelerini geliştirmek amacıyla Finlandiya'da bir hafta eğitim alacaklar. Eğitim akabinde yöneticiler edindikleri bilgi ve tecrübeleri diğer otel yöneticilerine aktarmak üzere Antalya'da pilot eğitimler düzenleyecekler. Projede ayrıca her şey dahil otellerde yiyecek ve içecek servisi yöneticileri tarafından kullanılmak üzere ICT tabanlı  bir eğitim modülü geliştirilecek.

29 Mart 2017 itibariyle Ulusal Ajans'a başvuruları tamamlanan dört mesleki eğitim stratejik ortaklık projesinde de proje ortağı olan Antalya Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu (CEUPA) projelerin hibe kazanması halinde, Etkin İşbirliği için Pratik Rehber (PGEC) hazırlanması, açılış ve kapanış konferans organizasyonu, projelerin görsel kimlik ve logosunun oluşturulması ile yaygınlaştırma ve kıymetlendirme faaliyetlerini yürütecektir.

CEUPA olarak proje ortağı kurumlarımızı çalışmalarından dolayı kutluyor ve değerlendirmelerde bol şans diliyoruz.
Haber Listesine Dön Okuma: 2807