Bizi Takip Edin


E-mail Grubumuza Katılın Web sitemize yeni eklenen duyurular ve güncel bilgilerden haberdar olmak için lütfen aşağıdaki alana e-mail adresinizi giriniz.
Projelerimiz

Antalya Şehir Merkezinde Yaya Önceliğini ve Güvenliğini Sağlamak İçin Yaşam Boyu Öğrenme Projesi (APPSA)

Avrupa'nın birçok kentinde bir kültür haline gelmiş olan trafikte yaya önceliği uygulamasının Antalya’dan başlamak üzere Ülkemizde de yaygınlaştırılması hedefiyle  Avrupa Birliği Hayatboyu Öğrenme Programları Leonardo da Vinci Çokuluslu Mesleki Eğitim Projeleri kapsamında Valiliğimiz koordinasyonunda  1 Eylül 2011  tarihinde başlayan ve 2 yıl süreyle yürütülen “Antalya’da Yaya Önceliğini ve Güvenliğini Sağlamak İçin Hayat Boyu Öğrenme” (Ref. 20111TR1LEO0528038) isimli çokuluslu Yenilik Transferi Projesi 31 Ekim 2013 tarihinde başarılı bir şekilde sonlandırılmıştır. 

Valiliğimiz Avrupa Birliği Projeleri Koordinasyon Merkezi tarafından 2010 yılında hazırlanan ve uluslararası koordinatörlüğü yürütülen projenin ortakları şunlardır:

1- Antalya Valiliği
2- İl Emniyet Müdürlüğü
3- İl Milli Eğitimim Müdürlüğü
4- Antalya Büyükşehir Belediyesi
5- Antalya Özel Sürücü Kursları Derneği
6-“Die Berater” (Yetişkin Eğitim Kurumu- Avusturya)
7-“A3 Networking İngeniería del Conocimiento, S.L" (İspanya)
8-“Swedish TelePedagogic Knowledge Centre AB” (İsveç)

İl Emniyet Müdürlüğü proje kapsamında hazırlanacak eğitim materyallerinin içeriğinin hazırlanması ve basımından, Valiliğimiz projenin idari ve mali kurallar çerçevesinde yürütülmesi ve koordinasyonundan, Avusturya’dan Die Berater isimli proje ortağı eğiticilerin eğitiminden, İspanya projenin izleme ve değerlendirilmesinden, İsveç ICT tabanlı e-öğrenme modülünün hazırlanmasından, Antalya Büyükşehir Belediyesi cadde düzenlemesinden, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ilkokullarda Yaya Önceliği konusunun ders olarak okutulmasından, Antalya Sürücü Kursları Derneği ise özel sürücü okullarında Yaya Önceliği konusunun ders olarak verilmesinden ve Antalya’da Sertifikalı Eğitici Eğitimi Programı’nın düzenlenmesinden sorumlu olmuştur.

Kısa adı APPSA olan projenin amacı, Avrupalı kentlerle güçlü işbirliği ve bilgi alışverişi sağlayarak, bu alanda Mesleki Eğitimin iyileştirilmesi yoluyla ve yapılan yaygınlaştırma faaliyetleri ile topluda yaya önceliği hakkında bir farkındalık yaratmak ve özellikle ışıksız yaya geçitlerinde motorlu taşıtlara öncelik verilmesi yerine “yaya önceliğinin” uygulanması yönünde “davranış değişikliği” başlatmaktır.  Bunu teminen,  projenin ilk yılında mevcut durumu ortaya koymak ve yapılacak iyileştirme ve kültürel değişime ışık tutmak amacıyla Avrupalı ortaklarla toplam bin kişi ile anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Anket çalışmasından çıkan sonuçlar Valiliğimiz ve Avusturyalı ortağımız işbirliğinde  analiz edilerek rapor haline getirilmiştir. Yerel ortaklarla yapılan istişareler doğrultusunda, Kaleiçi, Akdeniz Üniversitesi ve Konyaaltı Caddesi pilot alanlar olarak belirlenmiştir. Anket analiz raporunda ortaya çıkan iyileştirme önerileri dikkate alınarak pilot alanlarda Büyükşehir Belediyesi tarafından yaya öncelikli geçitler düzenlenmiş, uyarı levhaları ve trafik işaretleri konmuş, sesli sinyalizasyon sistemleri kurulmuş ve engelli geçişleri ile otobüs durakları yeniden düzenlenerek modernize edilmiş, Üniversite yerleşkesinde  ve Kaleiçinde; geçişlerin yaya öncelikli olduğu uyarı ve işaret levhaları ile ilan edilmiş, İl Emniyet Müdürlüğü denetiminde pilot uygulamalara başlanmış, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen pilot okullarda yaya öncelikli trafik eğitim parkları hazırlanmıştır. Proje kapsamında ayrıca şehrin dört karayolu  girişine ve Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesine “Yaya Öncelikli Kent Antalya” projesinin uygulandığına dair totemler konmuştur. 

Yerel, ulusal ve AB düzeyinde proje görünürlüğünün artırılması amacıyla  sırasıyla Antalya, Nyköping, Viyana ve İspanya’da tanıtım konferansları ve basın toplantıları düzenlenmiştir. Ayrıca, yaygınlaştırma faaliyetlerinde ve proje uygulamalarında kullanılmak üzere Trafikte Yaya Önceliğini sembolize eden proje görsel kimliği ve  logo geliştirilmiş ve proje ile ilgili gelişmeleri takip etmek amacıyla proje  web sitesi kurulmuştur. Ayrıca, İl Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan Yaşam tünelinde Sürücüler araçlarını özel çadır içersinde park ederek “Trafik Eğitimi” videolarını izleyerek polis memurları tarafından bilgilendirilmiştir. Yine proje kapsamında hazırlanan Çoğaltıcı materyaller, sergi, şenlik vb. uygulamalar ile toplumda farkındalık yaratılmaya çalışılmıştır.

Sürücü Okulları ve İlköğretim Okullarında başlatılan öğrenim programları ve pilot uygulamalar suretiyle yaya önceliğinin yenilikçi bir yaklaşımla toplum tarafından benimsemesinin sağlanması hedeflenmiştir. Bu amaçla öncelikle kullanılacak tüm eğitim materyallerine kaynaklık edecek içerik İl Emniyet Müdürlüğünce geliştirilmiştir.  Sözkonusu içerikten faydalanılarak ilkokul öğretmenleri, sürücü kursu eğitmenleri ve trafik polisleri için eğitim rehberi ve diğer eğitim materyalleri hazırlanmıştır. Ayrıca, içeriği Valiliğimizce geliştirilen ve İsveçli ortağımızın katkılarıyla ilkokullarda ve sürücü okullarında verilmek üzere ICT Tabanlı  e-öğrenme modülü hazırlanarak beş dile (İngilizce, Türkçe, Almanca, İsveççe ve İspanyolca) çevirisi yapılmış ve proje web sitesinde yayınlanmıştır. 

Proje kapsamında pratik ve ayrıca hazırlanan e-öğrenme yoluyla eğitim faaliyetleri başlatılmıştır: Avusturyalı proje ortağı Yetişkin Eğitimi kurumu DieBerater tarafından Viyana’da gerçekleştirilen “Eğitici Eğitmenliği Programı”na ilimizden 8 Eğitmen katılmıştır. Sözkonusu 8 eğitmen edindikleri bilgi ve tecrübelerini  “Sertifikalı Eğitici Eğitimi Programı”na katılan İlkokul Öğretmenleri, Sürücü Okulu Eğitmenleri ve Trafik Polislerinden oluşan 75 kişilik bir gruba aktarmış  ve bahse konu eğitimin ardından katılımcılara sertifika verilmiştir. Böylelikle mesleki becerisini geliştiren trafik görevlileri, ilkokul ve sürücü okulları eğitmenleri marifetiyle hem yetişkin sürücü ve adaylarının hem de ilkokul çağındaki çocuklarımızın yaya önceliği kültürünü benimsemeleri yönünde önemli bir adım atılmış, bunun yanısıra bir taraftan pilot uygulamalar sayesinde sonuçlar izlenebilmiş, diğer taraftan yaygınlaştırma materyalleri (broşür, afiş, radyo, araçlara yapıştırılan çıkartmalar, TV kamu spotları vb) aracılığıyla sürücülerde yaya kültürünün artmasını sağlayacak farkındalık çalışmaları yapılmıştır. Pilot alanlardan elde edilen sonuçlar ışığında iyileştirilecek standartların okul çevrelerinden başlamak üzere ilimizdeki diğer caddelere ve ardından tüm Türkiye’ye yaygınlaşması beklenmektedir.

“Önce Yaya” sloganıyla yaygınlaştırılmaya çalışılan sözkonusu AB Mesleki Eğitim Projesi kapsamında, ışıksız yaya geçitlerinde yayalara öncelik verilmesi  için gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda Valiliğimizce 30.10.2012 tarih ve 2012/2 sayılı Genelge çıkarılarak başta kurum çalışanları olmak üzere tüm sürücülerimizin "ışıksız yaya geçitlerinde ilk geçiş hakkını yayalara verme kuralına" titizlikle dikkat etmesinin ve bu uygulamada çevrelerine örnek olmalarının sağlanması, ayrıca kurum etkinliklerinde ve eğitimlerde, uygun yöntemlerle bu trafik kuralına dikkat çekilmesi ve gerekli hassasiyetin gösterilmesi amacıyla tüm kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarına iletilmiştir.

Yaya Öncelikli Kent Antalya uygulamalarının ilk adımı olarak gerçekleştirilen bu projeden elde edilen olumlu sonuçların sürdürülebilirliği, büyük ölçüde tüm kurumlarımızın gönüllülük ve sosyal sorumluluk desteğiyle bu yönde başlatacakları yaygınlaştırma çalışmalarına bağlıdır. Bu kapsamda özellikle proje ortağı ilgili kurumlarımız tarafından pilot alanlarda başlatılan örnek uygulamaların kentimizin tümüne yayılmasının sağlanması, cadde ve sokaklarımızdaki yaya güzergâhlarının ışıksız yaya geçitleriyle işaretlenmesi konusundaki eksikliklerin giderilmesi, projeyle sürücü kursları ve ilkokullarımızda başlatılan eğitimlerle birlikte, ışıksız yaya geçitlerinde denetim ve caddelerde bilgilendirme faaliyetlerinin güçlendirilerek yaygınlaştırılması, ayrıca başta sürücülerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın "ışıksız yaya geçitlerinde ilk geçiş hakkını yayalara verme kuralına" titizlikle dikkat etmesinin ve bu uygulamada çevrelerine örnek olmalarının sağlanması, ayrıca ilgili kurumların etkinliklerinde ve eğitimlerinde de, uygun yöntemlerle bu trafik kuralına dikkat çekilmesi büyük önem arz etmektedir. Proje ile hazırlanan ve istenildiğinde kullanılabilecek "Önce Yaya" logosu yanısıra, eğitim materyalleri, çocuklara ve yetişkinlere yönelik e-öğrenme modülü ile radyo ve TV kamu spotları www.onceyaya.info adresindeki proje web sitesinde hizmete sunulmuştur. 

Avrupa’nın ve Ülkemizin diğer kentlerinde de uygulanabilecek bir model geliştirmeyi de hedefleyen projeden elde edilen çıktılar, Avrupa çapında ve Türkiye’deki 80 İl ile paylaşılmıştır. Ayrıca, sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla  projeden elde edilen sonuçlar ışığında benzer uygulamalar Antalya’nın Kemer, Alanya, Kaş  ve Manavgat ilçelerine de yaygınlaştırarak uygulanmaya başlamıştır. Yayalarda trafik kültürünün, sürücülerde de yaya kültürünün artmasını sağlamak üzere “Önce Yaya” sloganıyla yaygınlaştırılmaya çalışılan proje, kural uygulayanların yaptırımları ile değil toplumun bu yeniliği yaşam biçimi olarak benimsemesiyle gerçekleşebilecektir.
Proje Listesine Dön Okuma: 3324

Anasayfa | Sıkça Sorulan Sorular | Etkinlik Takvimi | İletişim | Gizlilik ve Güvenlik | Mail Grubundan Ayrıl | Dokümanlar | Webmail | Antalya Valiliği 

Antalya Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu | 2009 - 2016