Bizi Takip Edin


E-mail Grubumuza Katılın Web sitemize yeni eklenen duyurular ve güncel bilgilerden haberdar olmak için lütfen aşağıdaki alana e-mail adresinizi giriniz.
Projelerimiz

Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi (VABpro)

Avrupa Birliği Bakanlığı koordinasyonunda Antalya'nın da aralarında bulunduğu 20 ilde uygulanan “Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi” (VABpro), “Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında, Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde gerçekleştirilen projelerin tam olarak hayata geçirilmesi, takibinin sağlanması ve halk nezdinde AB’ye üyelik sürecimizin daha sağlıklı anlaşılabilmesi için valiliklerin AB ile ilgili konularda hizmet kapasitesinin artırılması amacıyla geliştirilmiştir. Söz konusu proje ile İl AB Daimi Temas Noktaları ve İl Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurullarının etkinliklerinin ve valilik AB birimlerinin teknik ve idari kapasitelerinin artırılması ile valiliklerin AB’ye üyelik sürecimiz konusunda ilde önder kuruluşlar haline gelmesine katkı sağlanması hedeflenmiştir.

Toplam bütçesi 1.950.000 Avro olan söz konusu proje kapsamında proje uygulama süresi olan 24 ay boyunca aşağıdaki eğitim faaliyetleri ve kapasite geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

1- Eğitim Faaliyetleri:

Eğitim İhtiyaç Analizi Çalışması :  

Projenin başlangıç aşamasında, profesyonel uzmanların vereceği teknik destek ile valilik AB birimleri tarafından, her ilin AB ile ilgili konulardaki gerçek ve öncelikli ihtiyaçlarını ortaya koyacak bir “Eğitim İhtiyaç Analizi” çalışması gerçekleştirilmiştir. Valiliğimizin AB Projeleri konusundaki başarılı çalışmaları ve Avrupa Birliği AB Projeleri Koordinasyon Merkezi ‘nin yeterli deneyime sahip olduğu göz önüne alınarak VABPro Eğitim İhtiyaç Analizi Çalışması 5–6 Mart tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirildi. Avrupa Birliği Bakanlığından 8 uzman, Merkezimiz proje uzmanları ve Antalya İli Proje Yürütme Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalarda, yerelde daha etkili ve etkin eğitimler ile kapasite geliştirme faaliyetleri sunulmasını sağlamak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların Avrupa Birliği ile ilgili konulardaki ihtiyaçları tespit ederek ve önerileri dinledi. 

Sertifikalı AB Uzmanlık Eğitimi Programı :

Amacı pilot illerde valilik AB birimleri bünyesinde, AB ile ilgili konularda bilgi sahibi, deneyimli ve ilde bu alanda ihtiyaç duyulan yönlendirici fonksiyonu en iyi şekilde yerine getirebilen insan kaynakları altyapısını oluşturmak olan AB Uzmanlık Eğitimi Programı’nın ilk bölümü 27-31 Mayıs 2013, ikinci bölümü ise 10-14 Haziran 2013 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirildi.

Antalya Valiliği Avrupa Birliği Projeleri Koordinasyon Merkezi’nden, Merkez Koordinatörü Baki Karaçay ile Proje Yürütücüleri Mehmet Yelken ve Emre Çalışkan’ın katıldığı programda  “AB’nin Tarihsel Gelişimi”, “AB Hukuku”, “AB Kurumsal Yapısı”, “AB Ekonomik Bütünleşmesi”, “AB Bölgesel, Çevre, Gıda Güvenliği ve Kırsal Kalkınma Politikaları”, “AB-Türkiye İlişkileri” ve “AB Müzakere Süreci” ana başlıklarında verilen seminerlerin yanı sıra simülasyonlar ve interaktif oturumlar düzenlendi. Programın ikinci haftasında ise Türkiye’nin AB İletişim Stratejisi”, “AB’nin Gündelik Hayata Etkisi”, “Basında Türkiye-AB İlişkileri”, “Türkiye-AB İlişkilerinde Kamuoyu”, “AB’de Yerel Yönetimler”, “AB Eğitim ve Gençlik Programları” başlıklarında bilgilendirmeler yapıldı.

Eğiticilerin Eğitimi Programı :

Amacı pilot illerde, ihtiyaç duyulduğunda faydalanılabilecek, yetişkin eğitimi alanında kendisini profesyonel uzmanların desteği ile geliştirmiş eğitmenlerden oluşan bir “Eğitici Havuzu” oluşturmak olan Eğiticilerin Eğitimi Programı 11-19 Kasım ve 9-16 Aralık tarihleri arasında Ankara’da  gerçekleştirildi.

Antalya Valiliği’ni temsilen Avrupa Birliği Projeleri Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Baki Karaçay ile Proje Uzmanı Emre Çalışkan’ın katılımcı olarak yer aldığı program kapsamında  “Proje Döngüsü Yönetimi”, proje uygulama süreci ve yetişkin eğitimi konularında, bilinçli ve değerlendirme yapabilecek birer eğitici durumuna gelmelerini amaçlayan  ve Dr. Faruk Cengiz Tekindağ ile özlem Yurdanur özgenç tarafından verilen eğitimlerde, Proje Döngüsü Yönetimi, Yetişkin Eğitimi, Eğitim Yönetimi ve Sunum Teknikleri modüllerinin ardından grup çalışmaları yapıldı. Grup çalışmalarında katılımcılar, aldıkları “iletişim teknikleri eğitimini" hazırladıkları projeleri sunumlarında uygulayarak teorik bilgileri pratik deneyime dönüştürdüler.

2-  Kapasite Geliştirme Faaliyetleri :

Amacı her pilot ilin birbiri ile yarışacağı, rekabetçi bir ortamda “Teklif Çağrısı” yöntemi ile yaratıcı ve proaktif bir yaklaşımla, doğrudan ilin ihtiyaçlarına yönelik faaliyet önerileri geliştirmek ve faaliyetlerin uygulanması sonrasında sonuçlarının sürdürülebilirliğini sağlamak olan söz konusu faaliyet kapsamında Antalya Valiliği Avrupa Birliği Projeleri Koordinasyon Merkezi’nden Proje uzmanı Kader Kaya, Meryem Zincirli ve Ahmet Aslan tarafından hazırlanıp AB Bakanlığı'na sunulan 3 Kapasite Geliştirme Faaliyeti başarılı bulunmuştur.

Anılan Kapasite Geliştirme Faaliyetlerinden Avrupa Birliği ve Türkiye’de Turizm ve Teşvikler Çalıştayı, Antalya Valiliği Avrupa Birliği Projeleri Koordinasyon Merkezi tarafından 26 – 27 Mart 2014 tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi Sosyal Tesisleri Konferans Salonunda gerçekleştirildi. İlk gününde AB ve Türkiye olmak üzere her iki tarafta da izlenen politikalar ile sektörel yapılanmanın, ikinci gününde ise tarafların turizmi teşvik sistemlerinin ele alındığı çalıştayın son oturumunda, Antalya Valiliği AB Projeleri Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Baki Karaçay’ın moderatörlüğünde, Batı Akdeniz’de Rekabet Gücü Yüksek AB Standartlarında bir Turizm Sektörüne Doğru başlığı altında bir sonraki faaliyet planlaması yapıldı. Ayrıca söz konusu çalıştayın temel çıktısı olarak Avrupa Birliği ve Türkiye’de Turizm ve Teşvikler Çalıştayı Kitapçığı yayınlanarak ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıldı.

3 Kapasite Geliştirme Faaliyetinden biri olan  ‘Avrupa Birliği Politikalarına Uyum Çalışmalarının Günlük Hayatımıza Etkileri’ (VABpolitik) adlı konferans 08 Nisan 2014 Salı günü Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü (AKMED) Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Konferans kapsamında Avrupa Birliği Bakanlığı Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı Avrupa Birliği Uzmanı Aysel Çamur, Avrupa Birliği politikalarına uyum çalışmalarının mevcut fasıllarla günlük yaşantımıza getirdiği kazanımlar hakkında, Avrupa Birliği Bakanlığı Siyasi İşler Başkanlığı Avrupa Birliği Uzmanı Abdullah Seçkin Koçak ise İnsan Hakları Alanında Bireysel Başvuru Usulleri konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Diğer  Kapasite Geliştirme Faaliyeti olan “AB Hibe Programlarının Yürütülmesinde Uygulamalı İpuçları (VABprag)” Semineri  9-10 Nisan 2014 tarihlerinde Porto Bello Otel Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Seminerde AB hibe projelerinin yerelde daha etkin bir şekilde yönetilmesi, kurum yöneticilerinin izleme ve değerlendirme süreçlerine dâhil olarak program kurallarını etkin uygulamalarının sağlanması, proje döngüsü yönetimi ile ilgili alanlarda temel becerilerin arttırılması ve AB hibe projeleri hazırlarken ve uygularken kurumlarda dikkat edilmesi gereken hususlarda bilgilendirilmeler yapıldı. 

Şehir Eşleştirme Programı :

Amacı pilot illerin AB üyesi ülkelerdeki muadil yerel yönetimler ile birlikte belirleyecekleri işbirliği alanlarında uzun vadeli, sonuçları sürdürülebilir projeler geliştirmelerine katkıda bulunmak olan program kapsamında Antalya Valiliği ile Fransa'nın Picardie Bölgesel Yönetimi arasında imzalanan Şehir Eşleştirme Anlaşması gereğince, "lojistik, yenilenebilir enerji ve turizm / eko-turizm" temalarında yerinde incelemelerin ilk ayağı olan Antalya Çalışma Ziyareti Programı 21 - 24 Temmuz 2014 tarihlerinde tamamlandı. Fransa Picardie Bölgesel Yönetimini temsilen görevlendirilen Ekonomik Kalkınma İcra Direktörü Nathalie Van-Schoor, Uluslararası İlişkiler Proje Lideri Karl Touraıs ve Avrupa Komisyonu Picardie Bölgesel Yönetim Temsilcisi Romain Nivellenin yer aldığı heyet Antalya’yı ziyaret etti. Antalya Valiliği Avrupa Birliği Projeleri Koordinasyon Merkezi’nin ev sahipliğinde düzenlenen programa Fransız Heyet Lojistik, Turizm- Eko Turizm ve Yenilebilir Enerji temalarında işbirliği yapmak üzere çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Programın ikinci ayağı olan Fransa Picardie Bölgesel Yönetimi Çalışma Ziyareti Programı ise 15 - 20 Eylül 2014 tarihlerinde tamamlandı. Sözkonusu proje kapsamında düzenlenen çalışma ziyaretine Antalya Valiliği'ni temsilen Avrupa Birliği Projeleri Merkez Koordinatörü Baki Karaçay ile Proje Uzmanı Ahmet Aslan yanısıra, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müdür Yardımcısı İlknur Köker, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Evrim, Akdeniz  Üniversitesi Ayşe Sak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğretim Görevlisi İsmail Karayün ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Erol Erkan katıldı. Heyet, Antalya için tematik öncelikler olarak belirlenen Lojistik, Turizm- Eko Turizm ve Yenilebilir Enerji başta olmak üzere çeşitli temalarda işbirliği yapmak üzere Fransa'nın Picardie Bölgesinde yeralan kurumlara çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

AB Kurumları Çalışma Ziyaretleri : 

Amacı Valilik AB birimi ve AB UDYK temsilcilerinin, gerçekleştirilecek  olan “AB Kurumları Çalışma Ziyaretleri” aracılığıyla Avrupa Birliği kurumlarının işleyişini yerinde görmelerini temin etmek ve yerelde AB kurumlarının tanınmasına katkıda bulunmak olan program kapsamında gerçekleştirilen Brüksel Çalışma Ziyaretlerine Antalya Valiliği’ni temsilen AB Projeleri Merkez Koordinatörü Baki Karaçay, Proje Uzmanı Meryem Zincirli ve Proje Uzmanı Ahmet Aslan katılmışlardır.

Katılımcılar Çalışma Ziyaretlerinde Avrupa Parlamentosu,  Avrupa Bölgeler Politika Komitesi, Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği, Brüksel Büyükelçiliği, Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü, TUSIAD Brüksel Temsilciği, Avrupa Birliği Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı ve Yunus Emre Kültür Vakfı gibi önemli kurum ve temsilcilerini ziyaret  etme imkanı buldular . Yapılan ziyaretlerde kurum temsilcileri, vizyonları ve çalışmaları hakkında sunumlar yaptılar ve bilgi alışverişinde bulundular.

Yerel Düzeyde AB İşleri ve AB Fonlarının Yönetimi İçin Kapasitenin Güçlendirilmesi Konulu Strateji Belgesi: 

Amacı AB ile ilgili konularda kapasitenin güçlendirilmesine yönelik yerel düzeyde uygulanabilecek uzun vadeli bir strateji hazırlamak olan “Yerelde AB İşleri ve AB Fonlarının Yönetimi İçin Kapasitenin Güçlendirilmesi” konulu strateji belgesi Valilik Birimleri'ninde katkıları ile Avrupa Birliği Bakanlığı’nın koordinasyonunda oluşturulan ve içerisinde konunun uzmanları ile akademisyenlerin de yer aldığı “Çalışma Grupları” aracılığıyla hazırlandı. 

 
Proje Listesine Dön Okuma: 2770

Anasayfa | Sıkça Sorulan Sorular | Etkinlik Takvimi | İletişim | Gizlilik ve Güvenlik | Mail Grubundan Ayrıl | Dokümanlar | Webmail | Antalya Valiliği 

Antalya Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu | 2009 - 2016