Bizi Takip Edin


E-mail Grubumuza Katılın Web sitemize yeni eklenen duyurular ve güncel bilgilerden haberdar olmak için lütfen aşağıdaki alana e-mail adresinizi giriniz.
Hakkımızda

Hakkımızda

Tarihçe

16 Şubat 2006 tarih ve B054VLK4070200-22/59 sayılı Valilik Genelgesi ile Antalya Valiliği Avrupa Birliği Projeleri Koordinasyon Merkezi (CEUPA) kurulmuş, aynı tarihte Kuruluş Görev ve Çalışma Yönergesi hazırlanarak yürürlüğe konmuştur. Sözkonusu Yönergenin amacı, Ülkemizin Avrupa Birliğine adaylık sürecinde, Antalya İlinin, Avrupa Birliği hibelerini kullanarak projeler yapmasını sağlamak, hazırlanan bu projelerin gerek sayısal gerekse içerik bakımından gelişmesini temin etmek, İlimizin ve AB’ye üye ülke kentlerinin karşılıklı bilgi, deneyim ve teknolojilerini paylaşmak, kamu yönetiminde ve sivil toplumdaki yeni gelişmeleri ve Avrupalılık boyutunu ilimize taşımak, proje üretmek isteyen kamu ve sivil toplum kuruluşlarına proje ortağı bulmada yardımcı olmak, karşılaşılan her türlü sorunda teknik destek sağlamak olarak belirlenmiştir.

AB'ye uyum sürecinde Ülkemizde yerel düzeyde gerçekleştirilen öncü yapılanmalardan biri olma özelliğini taşıyan Merkez bu amaçla, yürüttüğü ve ortak olduğu AB projeleri yanısıra, Ülkemizin yararlanabileceği AB hibe programlarını il düzeyinde tanıtma, hibe teklif çağrılarını duyurma, Avrupa Birliği, AB hibe programları, proje döngüsü yönetimi (PDY), proje hazırlama ve proje yönetimi konularında eğitim programları düzenleme, proje yazmak isteyen kurum/kuruluşlardan ilgili personele eğitici çalışmalar yapma ve geçici görevlendirmeyle Merkezde çalışma fırsatı vererek projelerini hazırlamalarını, ortak bulmalarını ve projelerini sunmalarını sağlama, ayrıca projesi kabul edilen kurum ve kuruluşlara uygulamaları konusunda yardımcı olma faaliyetlerinde bulunmuştur.

2006 yılından beri Avrupa Birliği Projeleri Koordinasyon Merkezi adıyla faaliyetlerini yürüten birimin İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 28.08.2015 tarih ve 4509 sayılı yazısı üzerine, 16.09.2015 tarih ve 25463 sayılı Valilik Olur'u ile İl Yazı İşleri Müdürlüğüne bağlı "Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu'' olarak çalışmalarına devam etmesine karar verilmiştir.

Görev ve Faaliyetler

 • Avrupa Birliği katılım süreci ve Hibe Programları hakkında yerel düzeyde faaliyet gösteren kamu ve sivil toplum kuruluşlarını, yerel yönetim ve eğitim kurumlarını bilgilendirmek, bu programlardan yararlanmalarını teşvik etmek üzere proje hazırlama ve uygulama süreçleri konusunda eğitimler vermek, proje yapmak isteyen kurumların AB ülkelerinden uygun kurumlar ve Antalya Valiliği ile ortaklık kurarak proje geliştirme, başvuru hazırlama ve uygulama süreçlerini yürütmelerine teknik destek vermek
 • Yerel düzeyde proje kültürünün yerleşmesi amacıyla eğitim programları ve etkinlikler düzenlenmesini sağlamak, ilgili kurum ve kuruluşların İnsan Kaynağı kapasitesini güçlendirmek üzere proje hazırlama, uygulama ve izleme süreçlerinde işbirliği ve koordinasyon çalışmaları yapmak,
 • Antalya Valiliği adına yerel ve Avrupalı kuruluşlar ile ortaklık kurarak projeler hazırlanmasını ve Avrupa Birliği Hibe Programlarına başvuru yapılmasını sağlamak,
 • Antalya Valiliği’nin Koordinatör veya Ortak Kuruluş olarak uyguladığı Avrupa Birliği projelerinin koordinasyonunu ve uygulama süreçlerini yönetmek, izlemek, projelerin Ulusal ve Ulusötesi Yönetim Toplantılarına Valiliği temsilen katılmak, gerektiğinde organize etmek ve yönetmek, projelerde Valilik adına üstlenilen diğer görev ve sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamak, 
 • İçişleri Bakanlığının 26.01.2010 tarih ve 2010/6 sayılı genelgesi gereğince Antalya İli Avrupa Birliği’ne Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu (AB UDYK) faaliyetlerini organize etmek, AB İl Daimi Temas Noktasının Kurul çalışmaları kapsamında verdiği görevleri yerine getirmek,
 • Antalya Valiliği’nin Koordinatör / Gönderen / Ev Sahibi Kuruluş Akreditasyonu gereğince Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) Programı kapsamında gençlerin yurtdışında gönüllü faaliyetlere katılımını teşvik etmek, sağlamak ve bununla ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Avrupa Birliği Bakanlığı İletişim Stratejisi doğrultusunda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ile ilgili çalışmalara katılmak, gerektiğinde toplantı düzenlemek ve bilgilendirme yapmak,
 • Büronun faaliyetleri ile ilgili web sayfası ile sosyal medya araçlarını kullanmak ve yönetmek, yerel ve ulusal basını bilgilendirmek,
 • Büroda staj yapmak isteyen öğrenci ve mezunlar ile gönüllü çalışmak isteyenlere ait iş ve işlemleri yapmak ve stajlarını tamamlamalarını sağlamak,
 • Büronun çalışmaları hakkında Valilik Makamına ve ilgili kuruluşlara bilgi vermek,
 • İl Valisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Ekibimiz

Merkezin Kuruluş Görev ve Çalışma Yönergesi’nin teşkilatlanma ile ilgili 4. bölümünde, "hizmetlerin Merkez Koordinatörü'nün sevk ve idaresinde en az 5 görevli ile yürütüleceği, atama ve görevlendirmelerin ise ilgili Vali Yardımcısının teklifi ve Vali’nin onayı ile yapılacağı" belirtilmektedir. Buna göre, geçtiğimiz yıllarda Merkez'de görev yürütmüş ve halen Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu'nda görevli yönetici ve personel hakkında kısa bilgi aşağıda verilmiştir:

Baki KARAÇAY, Koordinatör

Kamu Yönetiminde Yüksek Lisans (Akdeniz Üniversitesi, 2013), Ziraat Mühendisliğinde Lisans (Atatürk Üniversitesi, 1984) eğitimi gördü. 1987 - 2000 yıllarında Ziraat Bankası'nda (Genel Müdürlük, Ankara ve İstanbul Bölge Müdürlüğünde), 2001 - 2009 yıllarında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü'nde çalıştı. 2008 yılında ABD'de (NC State Üniversitesi) Ziyaretçi Araştırmacı olarak altı ay süreyle çalışmalarda bulundu. 20.05.2009 tarihli Valilik görevlendirmesi ile Antalya Valiliği AB Projeleri Koordinasyon Merkezi'nde göreve başladı ve 28.05.2009 tarihli Valilik Atama Oluru ile Merkez Koordinatörü görevine atandı. AB projelerinde koordinatörlük görevi yanısıra, dönemsel olarak IPA hibe programlarında Bağımsız Değerlendiricilik görevi yürüttü. İçişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı ve TÜBİTAK'ın da aralarında bulunduğu kurumlarda AB Uzmanlığı, Proje Döngüsü Yönetimi, Yetişkin Eğitmenliği, İletişim, Motivasyon, Ekip Olma gibi konularda eğitim programlarına katıldı. AB Hibe Programları, Proje Hazırlama/Uygulama ve Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) konularında Türkçe ve İngilizce eğitim ve seminerler veriyor. "Avrupa Birliği’ne Uyum Çalışmalarının Yerel Düzeyde Örgütlenmesi" konulu Yüksek Lisans tez çalışması bulunuyor. Edindiği bilgi ve deneyimlerini kişisel blogunda (bakikaracay.com) paylaşıyor.

Ahmet ASLAN, Mühendis

Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nden 2001 yılında mezun oldu. Akdeniz Üniversitesi İşletme bölümünden 2013 yılında yüksek lisans derecesini aldı. 2003 yılında Türk Telekom’da Uzman Yardımcısı olarak çalışmaya başladı ve 2010 yılında Ulaştırma Bakanlığı Antalya Bölge Müdürlüğü’nde Elektronik Mühendisi olarak çalışmalarına devam etti. 11.03.2013 tarihli Valilik görevlendirmesi ile Antalya Valiliği Avrupa Birliği Projeleri Koordinasyon Merkezi’nde çalışmaya başladı. Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Valiliklere yönelik düzenlenen programlara, ayrıca Avrupa Birliği hibe programları ve Proje Döngüsü Yönetimi eğitimlerine katıldı. Antalya Valiliği tarafından hazırlanan, yürütülen ve destek verilen projelerde Teknik Asistanlık yanısıra, eğitim ve organizasyon faaliyetlerinde görev aldı. İyi derecede İngilizce biliyor. 

S. Can DİREK, VHKİ

Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünden lisans (2009), Eğitim Fakültesinden Yüksek Lisans (2011) derecesini aldı. Lisans eğitimi sırasında Erasmus öğrencisi olarak Romanya West Din Timisoara Üniversitesinde 6 ay yurt dışı eğitimi gördü. Turizm sektöründe başladığı iş hayatına özel bir bankada ve Çalışma ve İş Kurumu Tekirdağ İl Müdürlüğünde devam etti. Demre Kaymakamlığında 2 yıl VHKİ görevinden sonra Antalya Valiliğine naklen atanarak 04.03.2016 tarihli Valilik Oluru ile Antalya Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosunda çalışmaya başladı. Avrupa Birliği hibe programları ve Proje Döngüsü Yönetimi eğitimlerine katıldı. Antalya Valiliği tarafından hazırlanan, yürütülen ve destek verilen çokuluslu projeler yanısıra, çeşitli eğitim ve organizasyon faaliyetlerinde görev aldı. İyi derecede İngilizce biliyor. 

Hazal GÜLDALI, Mühendis

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünden 2015 yılında mezun oldu. ISO 9001 Kalite Yönetimi ve ISO 22000 Gıda Güvenliği sertifikaları sahibi. 7 Ocak 2016 tarihinde Antalya Valiliği'nde göreve başladı. 12.12.2016 tarihli Valilik Oluru ile Antalya Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosunda görev aldı. Avrupa Birliği hibe programları ve Proje Döngüsü Yönetimi eğitimlerine katıldı. Antalya Valiliği tarafından hazırlanan, yürütülen ve destek verilen çokuluslu projeler yanısıra, çeşitli eğitim ve organizasyon faaliyetlerinde görev aldı. İyi derecede İngilizce biliyor.

CEUPA tanıtım broşürü için tıklayın.

Okuma: 12560

Anasayfa | Sıkça Sorulan Sorular | Etkinlik Takvimi | İletişim | Gizlilik ve Güvenlik | Mail Grubundan Ayrıl | Dokümanlar | Webmail | Antalya Valiliği 

Antalya Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu | 2009 - 2016