Bizi Takip Edin


E-mail Grubumuza Katılın Web sitemize yeni eklenen duyurular ve güncel bilgilerden haberdar olmak için lütfen aşağıdaki alana e-mail adresinizi giriniz.
Güncel

AB, Batı Balkanlar, Türkiye ve İzlanda’da Reformlar İçin 5.5 Milyar € Ayırıyor

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun son basın duyurusuna göre Avrupa Komisyonu, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Hırvatistan, İzlanda, Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti, Sırbistan, Türkiye ve Kosova1’da devam etmekte olan reformlara 2011-2013 döneminde mali destek sağlanmasına ilişkin planlarını tamamladı. Çok Yıllı Endikatif Planlama Dokümanları adı verilen (MIPD) planlar, AB’nin Katılım öncesi Yardım Programı (IPA) kapsamında yenilenen finansman stratejisini ortaya koymaktadır.

Avrupa Birliği’nin Genişlemeden Sorumlu üyesi Štefan Füle şunları söyledi: "Fonlar, genişleme süreci kapsamındaki ülkelerde reformların uygulanmasını sağlayacak bir katalizör görevi görmeli ve Avrupa entegrasyonu yolundaki ülkelere destek vermelidir. AB desteği aynı zamanda hukukun üstünlüğü, yönetişim, sosyal şartlar ve daha önemlisi, bölgedeki ülkelerin bir kısmı ekonomik krizden çıkmakta olduğu için ekonomik beklentilerin geliştirilmesine katkıda bulunarak vatandaşların günlük yaşamlarını da doğrudan etkileyecektir.”

Finans desteği yargı ve kamu yönetiminin reformu, organize suç ve yolsuzlukla mücadelede bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi, hareketli bir sivil toplumun oluşturulması, eğitim alanında reformların ve bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesine ağırlık verecek ve aynı zamanda stratejik altyapı projelerine yatırım yaparak ekonomik krizden sürdürülebilir şekilde çıkılması desteklenecektir.

Avrupa Komisyonu, AB’nin Genişleme Stratejisi ve Komisyonun İlerleme Raporları ile IPA programlaması çerçevesinde ortaya konulan öncelikler arasındaki ilişkiyi güçlendirmek için bir dizi adım atmıştır. Bu hedefe yönelik olarak Komisyon, katılım öncesi yardımın sektör bazlı planlamasını kabul etmiştir. Fraklı yararlanıcı ülkelerde özel önem verilen sektörler arasında özel sektörün geliştirilmesi, ulaştırma, çevre, iklim değişikliği ve enerji, tarım ve kırsal kalkınma yer almaktadır.
Mevcut IPA fonlarının yaklaşık %10’u Batı Balkanlar ve Türkiye’de Avrupa entegrasyonu ve bölgesel işbirliğine büyük ihtiyaç duyulan bölgede istikrar için elzem kabul edilen alanlarda karşılıklı ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla tahsis edilecektir. Söz konusu alanlar şöyledir: sınır ötesi sorunların giderilmesi, daha yakın bir işbirliği ile etkinliğin arttırılması, mevcut araçların güçlendirilmesi ve uzmanlar arasında networkler oluşturulması. Bu amaçla kullanılabilecek fon tutarı 2011-2013 için yaklaşık 521milyon €’yu bulacaktır.

2011-2013 için IPA kapsamındaki endikatif mali destekler

Planlanan yardımlar Milyon Euro cinsinden (rakamlar mevcut fiyatlar üzerindendir)
Hırvatistan: 430.00
İzlanda: 28.00
Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti: 304.76
Türkiye: 2586.90
Arnavutluk: 257.73
Bosna Hersek: 314.22
Karadağ: 91.28
Sırbistan: 587.00
Kosova: 203.61
Çok yararlanıcılı program: 520.97
Sınır ötesi İşbirliği: 214.28
TOPLAM (2011-2013): 5538.75

2007 yılından bu yana aday ve potansiyel aday ülkeler belirli alanlara yönlendirilmiş AB desteğini tek bir kanaldan almıştır; Katılım öncesi Yardım Mekanizması ya da kısaca IPA. 2007-2013 dönemi için toplam katılım öncesi yardım miktarı 11.5 milyar Euro’dur.

IPA beş bileşenden oluşmaktadır:

Bileşen I: Geçiş Süreci Desteği ve Kurum Geliştirme
Bileşen II: Sınır ötesi İşbirliği
Bileşen III: Bölgesel Kalkınma
Bileşen IV: İnsan kaynağının Geliştirilmesi
Bileşen V: Kırsal Kalkınma

 

IPA programı kapsamında AB katılım öncesi yardımının uygulamaya geçirilmesi, endikatif mali tahsisatlar yoluyla Komisyon’un niyetlerini ortaya koymasıyla başlar. Ardından, belirli ihtiyaçlara dayalı olarak, son birkaç hafta içerisinde belirlenmiş ve 2011-2013 dönemi AB mali desteğinin önceliklerini ortaya koyan stratejiler kabul edilir. Bir sonraki adım yardımın uygulamaya geçirilebilmesi için programların yararlanıcılarıyla birlikte hazırlıkların yapılmasıdır. 

 

Detaylı bilgi için:
AB destekli projeler
Diğer stratejiler
Haber Listesine Dön Okuma: 1852

Anasayfa | Sıkça Sorulan Sorular | Etkinlik Takvimi | İletişim | Gizlilik ve Güvenlik | Mail Grubundan Ayrıl | Dokümanlar | Webmail | Antalya Valiliği 

Antalya Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu | 2009 - 2016