Bizi Takip Edin


E-mail Grubumuza Katılın Web sitemize yeni eklenen duyurular ve güncel bilgilerden haberdar olmak için lütfen aşağıdaki alana e-mail adresinizi giriniz.
Güncel

IPA Sosyo-Ekonomik İşbirliği Hibe Programı Teklif Çağrısı

Çok Yararlanıcılı (Multi-beneficiary) IPA Programı kapsamında finanse edilen Sosyo-Ekonomik İşbirliği Hibe Programı proje teklif çağrısı 3 Şubat 2010 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından duyurulmuştur. Sosyo-Ekonomik İşbirliği Hibe Programının amacı aday ve potansiyel aday ülkelerdeki sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, odalar, işçi ve işveren örgütleri, tüketici örgütleri, araştırma merkezleri ve düşünce kuruluşları (think tank) vb. kuruluşlar ile söz konusu kuruluşların AB üyesi ülkelerdeki muhatapları arasında AB müktesebatının uygulanmasına destek olmak amacıyla kalıcı işbirliklerinin oluşturulmasını sağlamaktadır. Bu çerçevede, aday ve potansiyel ülkelerdeki kuruluşlar ile AB üyesi kuruluşların ortaklaşa geliştirecekleri ve sosyo-ekonomik konularda işbirliği kurulmasını hedefleyen projelere hibe desteği sağlanacaktır.

Program kapsamında finansman sağlanacak proje konuları:

• İşyeri güvenliği ve sağlığı
• ürün güvenliği ve tüketici sağlığı
• Rekabetçilik, yenilikçilik ve Ar-Ge
• özelleştirme ve özel sektörün güçlendirilmesi 
• Çevre ve yenilenebilir enerji
• Sosyal sorumluluk 
• Dezavantajlı grupların (kadınlar, engelliler, yoksullar vb.) ekonomik ve sosyal hayata kazandırılması

Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Sosyo-Ekonomik İşbirliği Hibe Programının bütçesi 5.000.000 Avro olup proje başına sağlanacak en yüksek hibe desteği 500.000 Avro olacaktır. Projeler için başvurular Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğünün Brüksel'deki merkezine İngilizce olarak yapılacaktır.

Başvurular 6 Mayıs 2010 tarihinde sona erecektir.

Hibe Programına ilişkin Başvuru Rehberi, Başvuru Formu, Bütçe, Mantıksal Çerçeve Belgesi, Mali Kimlik Formu, Kurumsal Kimlik Formu Avrupa Birliği Genel Sekreterliğini aşağıdaki web sayfasında yayınlanmıştır.

Sosyo-Ekonomik İşbirliği Hibe Programı Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bir programdır. Bu sebeple, teklif çağrıları ile ilgili resmi duyurular Avrupa Birliğinin hibe programları ile ilgili duyuruların yapıldığı EUROPEAID web sayfasında yapılmaktadır. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'nin Hibe programının uygulama ve duyurusu ile ilgili resmi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ancak, program ile ilgili gelişmeler Avrupa Birliği Genel Sekreterliği web sayfasında ülkemizdeki kuruluşları bilgilendirme amacıyla duyurulacaktır.

Daha geniş bilgi ve belgeler için:

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Web Sitesi:
http://www.avrupa.info.tr/AB_Mali_Destegi/AB_Program_Bilgileri,Programprojemerge.html?Mode=7&Pid=69&Aid=3314&LanguageID=1

EuropeAid/129637/C/ACT / Multi : Hibe - IPA - Sosyo-Ekonomik Ortaklık Programı- Teklif çağrıları için yerel ilan

ABGS Web Sitesi:
http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=44334&l=1

Europeaid Web Sayfası: 
http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_en.htm

 
Haber Listesine Dön Okuma: 2896

Anasayfa | Sıkça Sorulan Sorular | Etkinlik Takvimi | İletişim | Gizlilik ve Güvenlik | Mail Grubundan Ayrıl | Dokümanlar | Webmail | Antalya Valiliği 

Antalya Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu | 2009 - 2016