Bizi Takip Edin


E-mail Grubumuza Katılın Web sitemize yeni eklenen duyurular ve güncel bilgilerden haberdar olmak için lütfen aşağıdaki alana e-mail adresinizi giriniz.
Güncel

‘Okulda AB’yi Öğrenmek’ için Bilgi ve Araştırma Etkinlikleri Proje Teklif Çağrısı

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından desteklenen Hayat Boyu öğrenme programlarından biri olan Jean Monnet Programı kapsamında ‘Okulda AB’yi öğrenmek’ için Bilgi ve Araştırma Etkinlikleri Proje Teklif Çağrısı yayınlanmıştır.

Programın Amacı ve öncelikleri:

Programın genel amacı Avrupa Birliği’nin işleyişi ve kurumları hakkındaki doğru bilginin öğrencilere ve öğretmenlere aktarılmasıdır.

Bu teklif çağrısının özel amacı ise Avrupa Birliği, politikaları ve kurumları hakkında genel bilgi seviyesinin artırılması; ilköğretim, ortaöğretim ve mesleki eğitim ve öğretim kurumlarındaki öğretmenler için içeriğin genişletilmesine katkı sağlayacak projelerin desteklenmesidir.

Kimler Başvurabilir:

Bu teklif çağrısına yüksek öğretim kurumları; Avrupa Birliği bütünleşmesi konusunda uzman öğretim üyelerinin ve araştırmacıların, öğretmenler ve pedagogların kuruluşları ve dernekleri; öğretmenlere sürekli eğitim ve öğretim sağlayan kurum ve kuruluşlar; yüksek öğretim kurumları ve okulların dernekleri ve/veya birlikleri başvurabilir.

Uygun eylemler

Bu teklif çağrısı kapsamında sunulacak uygun eylemler aşağıda belirtilen bir ya da birden fazla amaca yönelik olmalıdır:

Avrupa bütünleşmesinin ilköğretim ve ortaöğretim kurumları ile mesleki öğretim ve eğitim kurumları seviyesinde öğretilmesi için uygun pedagojik içeriğin ve yeni eğitici materyallerin geliştirilmesi.

Avrupa bütünleşmesini ilköğretim ve ortaöğretim kurumları ile mesleki öğretim ve eğitim kurumları seviyesinde öğretme yetilerinin geliştirilmesine yönelik olarak öğretmenlere eğitim uygulanması.
İlköğretim ve ortaöğretim kurumları ile mesleki öğretim ve eğitim kurumlarında öğrenci ve öğretmenlere yönelik Avrupa bütünleşmesi konusunda seminer ve çalıştayların düzenlenmesi. Bu tür projeler, Avrupa Bütünleşmesi konusunda araştırma ve öğretim tecrübesine sahip yüksek öğretim kurumları tarafından sunulmalıdır.

Proje aktivitelerinin 1 Aralık 2011 ve 31 Ocak 2012 tarihleri arasında başlamış olması gerekmektedir. Projelerin maksimum süresi 12 ay olmalıdır.

Uygunluk süresi öncesinde gerçekleşen masraflar göz önüne alınmayacaktır.

ödül Kriterleri

Uygun projeler başvuru sahibinin niteliğine, çalışma programının ve yöntemin niteliğine, sonuçların ilgililiğine ve etkisine, projelerin yaratıcılığına göre belirlenecektir.

Bütçe

Programın toplam bütçesi 2.000.000 Euro’dur.

Bu program kapsamında projelere verilecek maksimum destek tutarı 60.000 Euro’dur.

Sağlanacak hibe tutarı, toplam proje bütçesinin %75’ini geçmeyecektir.

Son Başvuru Tarihi

Başvurular için son tarih 15 Eylül 2011’dir.

Sadece resmi formatta, usulüne uygun doldurulmuş, tarih atılmış, başvuran kuruluştan yetkili birisi tarafından imzalanmış ve bir asıl ve iki kopya olmak üzere üç nüsha halinde sunulmuş başvurular kabul edilecektir.

Başvurular aşağıdaki adrese posta yoluyla gönderilmelidir:

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
Unit P2 — Lifelong Learning: Erasmus, Jean Monnet
Call for proposals — EACEA/18/11 — ‘Learning EU at School’
Office: BOU2 3/57
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1040 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Faks veya e-posta yoluyla gönderilen başvurular dikkate alınmayacaktır.

Ayrıntılı bilgi için:

Proje teklif çağrısı hakkında ayrıntılı bilgiye ve başvuru formlarına aşağıdaki internet adresinden ulaşabilirsiniz.
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2011/call_jean_monnet_action_ka1_2011school_en.php
Haber Listesine Dön Okuma: 2476

Anasayfa | Sıkça Sorulan Sorular | Etkinlik Takvimi | İletişim | Gizlilik ve Güvenlik | Mail Grubundan Ayrıl | Dokümanlar | Webmail | Antalya Valiliği 

Antalya Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu | 2009 - 2016