Bizi Takip Edin


E-mail Grubumuza Katılın Web sitemize yeni eklenen duyurular ve güncel bilgilerden haberdar olmak için lütfen aşağıdaki alana e-mail adresinizi giriniz.
Güncel

Avrupa Birliği Bakanlığı Kuruldu

Avrupa Birliği Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname, 08.06.2011 tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararnamede, Avrupa Birliği Bakanlığının, 1173 sayılı Milletlerarası Münasabetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu hakkında kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla "Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanmasına yönelik yapılacak çalışmaların yönlendirilmesi, izlenmesi, koordinasyonu ile üyelik sonrası çalışmaların koordinasyonu" ile görevli olduğu belirtildi.

Kararnameye göre, Avrupa Birliği Bakanlığında, bakandan sonra gelen müsteşara büyükelçi unvanı verilecek ve müsteşar Ulusal Yardım Koordinatörü olacak. Bakanlıkta dört müsteşar yardımcısı görev yapacak.

Bakanlık bünyesinde aşağıda sıralanan 19 hizmet birimi yer alıyor:

• Siyasi İşler
• Katılım Politikası
• Sektörel Politikalar
• Sosyal Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar
• Ekonomik ve Mali Politikalar
• Tek Pazar ve Rekabet
• Tarım ve Balıkçılık
• Mali İşbirliği
• Sivil Toplum İletişim ve Kültür
• Proje Uygulama
• Avrupa Birliği Hukuku
• Çeviri Eşgüdüm
• Eğitim ve Kurumsal Yapılanma
• Araştırma ve Dokümantasyon
• İdari Hizmetler başkanlıkları ile
• Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
• Hukuk Müşavirliği
• Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
• özel Kalem Müdürlüğü

Yurt dışı teşkilatı kurmaya yetkisi olan bakanlıkta, müsteşar yardımcılarından biri AB nezdinde Daimi Temsilci Yardımcısı olarak atanabilecek.

Bakanlık, görev alanına giren konularla ilgili olarak çalışmalarda bulunmak üzere diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri ve konuyla ilgili uzmanların katılımıyla geçici çalışma grupları kurabilecek.

Bakanlıkta AB müktesebatına uyum çalışmalarının ve tam üyelik müzakerelerinin ve uygulamanın koordinasyonu amacıyla İç Koordinasyon ve Uyum Komitesi oluşturulacak, komiteye müsteşar başkanlık edecek.

Bakanlıkta Avrupa Birliği İşleri Uzmanı ve Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı istihdam edilecek.
Kanun hükmünde kararnamenin yürürlüğe girmesiyle, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 08.06.2011 tarihi itibarıyla kapatıldı ve merkez ile yurt dışı teşkilatına ait her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç, malzeme, her türlü borç, alacaklar, hak ve yükümlülükler yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıt ve dokümanlar ile sekreterliğe ait kadro ve pozisyonlarda istihdam edilen personel bakanlığa devredildi.

Bakanlığın 2011 mali yılı harcamaları ise Maliye Bakanlığınca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar kapatılan ABGS'nin 2011 yılı bütçesinde yer alan ödenekten karşılanacak.

Devlet Bakanı Ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış'ın Avrupa Birliği Bakanlığı Kurulmasına İlişkin Açıklaması

Avrupa Birliği Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname
Haber Listesine Dön Okuma: 2453

Anasayfa | Sıkça Sorulan Sorular | Etkinlik Takvimi | İletişim | Gizlilik ve Güvenlik | Mail Grubundan Ayrıl | Dokümanlar | Webmail | Antalya Valiliği 

Antalya Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu | 2009 - 2016