Bizi Takip Edin


E-mail Grubumuza Katılın Web sitemize yeni eklenen duyurular ve güncel bilgilerden haberdar olmak için lütfen aşağıdaki alana e-mail adresinizi giriniz.
Güncel

People to People 2010 (İnsandan İnsana P2P) Programı Duyurusu

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik müzakereleri çerçevesinde AB tarafından finanse edilen P2P Programı, Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarını bölgesel, ulusal ve Avrupa düzeyinde desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle, STK’ların AB politika, program, girişim ve en iyi uygulamalarına ilişkin fikir edinmelerini ve genişleme ve ortaklık perspektifinden karşılıklı anlayışın geliştirilmesine katkıda bulunmak üzere program kapsamında  STK’ların AB kurumlarını, ilgili şemsiye STK’ları ziyarete ederek, bu kurumlar hakkında bilgi edinmeleri ve iletişim ağları oluşturmaları sağlanmaktadır.

Program

P2P Programı yararlanıcı ülkelerdeki AB Delegasyonlarının yardımıyla AB ve genişlemeden sorumlu Genel Müdürlük tarafından finanse edilmektedir. Program aday ülkeler (Türkiye, Hırvatistan ve eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti [EYMC]) ve potansiyel aday ülkelere (Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova [BM Güvenlik Konseyi’nin 1244 sayılı kararı uyarınca], Karadağ ve Sırbistan) yönelik olarak hazırlanmıştır.

P2P Programı’nın hedef grubu başta hükümet dışı kuruluşlar olmak üzere sendikalar ve işveren örgütleri (sosyal ortaklar), meslek örgütleri, yardım kuruluşları, kiliseler ve dini cemaatler vb.’dir.

Program kapsamında iki tür faaliyet desteklenmektedir:

1) Birden fazla ülkeye yönelik çalışma ziyaretleri:  Her katılımcı ülkeden 3 ila 5 temsilci davet edilir. Faklı ülkelerden gelen katılımcıların benzer mesleki deneyimleri bulunur. Katılımcılar AB hakkında daha fazla fikir sahibi olur ve AB’ye ilişkin somut konuları tartışma immkanı bulurlar.     
Çalışma ziyaretleri bölgesel düzeyde ve Avrupa genelinde diyalog ve sınır ötesi iletişim ağları kurulmasına yardımcı olur. Büyük bir kısmı Brüksel’e gerçekleştirilen bu çalışmalar kapsamında AB kurumları ziyaret edilir.

2) Bir ülkeye yönelik etkinlikler: Yalnızca bir ülkenin yararına düzenlenir. Brüksel’de ya da bir yararlanıcı ülkede düzenlenen bu etkinlikler o ülkeden 30 ila 50 katılımcıyı bir araya getirir. 

Adayların uygunluk kriterleri

Bir STK üyesi olmak ; 
Birden fazla ülkeye yönelik çalışma ziyaretlerinde yeterli düzyed İngilizce şarttır. Bir ülkeye yönelik etkinliklerdeyse tercüme desteği sağlanacağından bu şart aranmaz.

Başvuru

Başvurmak için özgeçmişinizi başvuru mektubunuzla birlikte DELEGATION-TURKEY-P2P@ec.europa.euadresine gönderiniz.

Aşağıdaki “P2P Program Tablosu”nda yer alan etkinliklerin son başvuru tarihine uygun hareket ediniz. Mektubunuz e-posta eki veya mektup şeklinde olabilir. Mektupta aşağıdaki bilgilerin yer alması gereklidir.

1 – Konu: etkinliğin adı 
2 – STK’daki göreviniz ve faaliyetleriniz hakkında kısa bilgi;
3 – STK faaliyetlerinin etkinliğin konusuyla alakalı olduğuna dair açıklama; 
4 – Etkinliğe katılarak kendiniz ve temsil ettiğiniz STK için elde etmeyi beklediğiniz katma değer  ;
5 – STK’nın adı, adayın adı, görevi, e-posta adresi, telefon numarası, faks ve posta adresi

Seçim 

Sınırlı sayıda katılımcının seçimi P2P ekibi (Brüksel’deki Genişleme GM) ve AB Türkiye Delegasyonu’nun işbirliğiyle, mektubunuzda verdiğiniz bilgiler ve aşağıdaki kriterlere göre yapılır:
Kriter 1: STK’daki görev ve faaliyetlerinizin etkinlikle ilgili olması;
Kriter 2: STK faaliyetlerinin etkinlikle ilgili olması; 
Kriter 3: kendiniz ve temsil ettiğiniz STK için elde etmeyi beklediğiniz katma değerin etkinlikle ilgili olması.

İletişim adresi  DELEGATION-TURKEY-P2P@ec.europa.eu

P2P Programı 2010 (Etkinlik Adları, Etkinlik Türleri (dili), Yerler, Tarihler ve Son başvuru tarihleri) ile daha geniş bilgi için:

http://www.avrupa.info.tr/News_Archieve/Feb2010,Feb20100201.html
Haber Listesine Dön Okuma: 1742

Anasayfa | Sıkça Sorulan Sorular | Etkinlik Takvimi | İletişim | Gizlilik ve Güvenlik | Mail Grubundan Ayrıl | Dokümanlar | Webmail | Antalya Valiliği 

Antalya Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu | 2009 - 2016