Bizi Takip Edin


E-mail Grubumuza Katılın Web sitemize yeni eklenen duyurular ve güncel bilgilerden haberdar olmak için lütfen aşağıdaki alana e-mail adresinizi giriniz.
Güncel

Avrupa Birliği'nden Tarım ve Balıkçılık Hibe Programı

Sivil Toplum Diyalogu Hibe Programı kapsamında 17.12.2009 tarihinde açıklanan Tarım ve Balıkçılık hibe teklif çağrısının genel hedefi, potansiyel faydalanıcıların Avrupa Birliği politika ve uygulamaları konusunda daha fazla bilgi sahibi olmalarını ve bu hususları daha iyi anlamalarını sağlamak ve üye ülkeler ve Türkiye'deki balıkçılık sektöründe olduğu kadar tarım, gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı sektörlerindeki tüm aktörler arasında temasları güçlendirerek, karşılıklı deneyim alışverişi ile katılım için hazırlıklı olmalarına olanak vermektir.

Teklif Çağrısının özel Hedefleri

Balıkçılık, tarım, gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı sektörlerinde Türkiye ve AB üye ülkelerindeki sivil toplumlar arasında uzun vadeli işbirliği ve ortaklık yaratmak. AB politikalarının planlanması ve uygulanması hususunda en iyi uygulama ve bilgi alışverişini teşvik etmek. Hazırlanacak projeler bu teklif çağrısının özel hedeflerine uygun olmalıdır.

Proje Alanları 

Teklif edilen projeler bu Hibe Programı çerçevesinde desteklenecek olan aşağıdaki öncelikli alanlardan bir ya da birden fazlası içinde yer almalıdır:

1. Tarım (Sürdürülebilir üretim yöntemleri, verimliliği artırmak, üretici firmalar için pazar yolları, pazarlama standartlarını uygulamak, kırsal gelişime yeni açılımlar getirmek, tarla ve toprak yönetimi, politika geliştirmeye katılımın sağlanması)

2. Gıda Güvenliği, Veterinerlik, Bitki Sağlığı (AB politika ve uygulamalarının gerçekleştirilmesi, besin zincirinin izlenebilirliği ve bireysel değerlendirme konularında sistem ve prosedürler kurma)

3. Balıkçılık (AB politika ve uygulamalarının gerçekleştirilmesi, üretici organizasyonların konum ve görevleri, pazarlama standartlarını yerine getirme)

Faaliyet Türleri

önerilen proje faaliyetleri (etkinlikler) aşağıda listelenenleri içerebilir. örnek faaliyetler, sadece aşağıda listelenenlerle sınırlı değildir.

• Eğitimler 
• Atölye çalışmaları, seminerler, konferanslar düzenlenmesi, internet forumları vs.
• Çalışma ziyaretleri, saha gezileri 
• Ağlarının kurulması 
• Bilinçlendirme faaliyetleri 
• Yayın, baskı 
• Bilgilendirme kampanyaları

öneriler tek bir etkinliğe odaklanmamalıdır. Kuruluşların amaçları açıkça tanımlanmış, hedef kitleleri, planlanmış sonuçları ve faaliyetleriyle tutarlı olmalıdır.

Hibe Miktarları

Bu program kapsamında sağlanan tüm hibe miktarları aşağıda belirtilen alt ve üst sınırlar arasında olmalıdır:

Asgari tutar:  50.000 Euro 
Azami tutar: 175.000 Euro

Kimler Başvurabilir?

Sivil Toplum örgütleri, üniversiteler, belediyeler, il özel idareleri, odalar ve borsalar, meslek kuruluşları, kooperatifler, birlikler (örneğin, üretici birlikleri, ihracatçı birlikleri, bölgesel belediye birlikleri vb.), tüketici kuruluşları.

• Tüzel kişiler
• Kâr amacı gütmeyen organizasyonlar
• Odalar, meslek kuruluşları
• Ticaret Borsaları
• Profesyonel organizasyonlar
• Kooperatifler
• Birlikler (üretici, ihracatçı birlikleri, bölgesel belediye birlikleri vb.)
• Tüketici örgütleri
• üniversiteler (sadece belli konular için)
• Belediyeler (sadece belli konular için)
• İl özel İdareleri

Ortaklar

Başvuru sahipleri AB üye ülkelerinden en az bir adet uygun ortak sahibi olmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nden ya da Aday ülkelerden (Hırvatistan ve Makedonya Cumhuriyeti) ortaklar uygun olmakla beraber başvuru sahiplerine ilişkin uygunluk kriterlerinin yerine getirilmesi için yeterli değildir.

Proje Süresi

Projenin planlanan süresi 9 aydan az 18 aydan fazla olamaz.

Toplam Bütçe

Toplam bütçe 2.200.000 Euro olarak belirlenmiştir.

Sıkça Sorulan Detaylar

• Başvuru sahiplerinin en az 1 AB ortağı olması zorunludur.
• Ortakların görev tanımları keskin çizgilerle ayrılmalıdır.
• Devlet memurlarına, kurumlarından ücretsiz izin almaları dışında projede ücret ödenmesi mümkün değildir. Bununla birlikte, kurumlarından gerekli izinleri ya da finansal olarak bağlı bulundukları yararlanıcı ya da ortaklardan ödeme aldıkları takdirde, söz konusu personelin ücreti proje bütçesi içindeki eş finansman olarak gösterilebilir.

Başvuru

Hibe başvuruları Merkezi Finans ve İhale Birimine yapılacaktır. Başvuru süresi 22 Mart 2010 saat 16:00'da sona ermektedir.
- Online Başvuru Formu

Belgeler

Sözkonusu hibe programı (Türkçe Sivil Toplum Diyaloğu- II, Balıkçılık ve Tarım -CSD-II/FA) Türkçe Başvuru Rehberini aşağıdaki linklere tıklayarak indirebilirsiniz.
 MS Word formatında Türkçe Başvuru Rehberi 
 PDF formatında Türkçe Başvuru Rehberi

Daha Fazla Bilgi ve Gerekli Belgeler

Sözkonusu hibe programı hakkında daha geniş bilgiye ve Başvuru Rehberi, Başvuru Formu ve gerekli diğer belgelere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=44303&l=1

Merkezi Finans İhale Birimi
http://www.mfib.gov.tr/news.php?action=show&id=677&lng=tr

CSD Project (Sivil Toplum Diyaloğunu Geliştirme Projesi)
http://www.csdproject.net/web/Opportunities/GrantOpp/tabid/88/language/tr-TR/Default.aspx
Haber Listesine Dön Okuma: 3177

Anasayfa | Sıkça Sorulan Sorular | Etkinlik Takvimi | İletişim | Gizlilik ve Güvenlik | Mail Grubundan Ayrıl | Dokümanlar | Webmail | Antalya Valiliği 

Antalya Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu | 2009 - 2016