Bizi Takip Edin


E-mail Grubumuza Katılın Web sitemize yeni eklenen duyurular ve güncel bilgilerden haberdar olmak için lütfen aşağıdaki alana e-mail adresinizi giriniz.
Güncel

İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Programı Proje Teklif Çağrısı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, geçen yıl İçişleri Bakanlığı ile işbirliği içerisinde başlatmış olduğu "Valiliklerin AB Sürecinde Etkinliğinin Artırılması Projesi" çerçevesinde, 2011 yılında valiliklerdeki AB birimlerinin altyapısının güçlendirilmesi ve teknik kapasitesinin ve etkinliğinin artırılması amacıyla "İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Programı"nı başlattı.

ABGS'nin bütçesi kapsamında yürütülecek olan program çerçevesinde ABGS'nin yerelde gerçekleştirmek istediği ancak çeşitli sebeplerle etkin olarak uygulamaya geçiremediği AB ile ilgili faaliyetlerin, valilikler tarafından gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Bu kapsamda hazırlanan teklif çağrısı, başvuru rehberi ile birlikte 2 Şubat 2011 tarihinde tüm illere duyuruldu.

2010 yılının başında ABGS tarafından İçişleri Bakanlığı ile işbirliği içerisinde başlatılan "Valiliklerin AB Sürecinde Etkinliğinin Artırılması Projesi" kapsamında, AB ile ilgili doğru bilgi akışının ve ilde yürütülen AB çalışmalarının koordinasyonunun sağlanması amacıyla, seksen bir ilde birer vali yardımcısı "İl AB Daimi Temas Noktası" olarak görevlendirildi. Ayrıca illerdeki AB çalışmalarının düzenli olarak sürdürülmesini sağlamak üzere AB konularında fikir alış verişlerinin yapıldığı bir forum olarak çalışacak Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulları oluşturuldu. Söz konusu proje kapsamında 2010 yılında tüm illerde, AB işlerinin koordinasyonunu sağlamak üzere AB Birimlerinin kurulmasına destek verildi, valiliklerle işbirliği içerisinde bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirildi.

"Valiliklerin AB Sürecinde Etkinliğinin Artırılması Projesi" kapsamında yürütülecek "İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Programı", yerelde oluşturulan yapılanmanın, ABGS tarafından desteklenerek etkinliğinin artırılmasını hedefliyor. "İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Programı Proje Teklif Çağrısı" ve bu kapsamda hazırlanan başvuru rehberi bu programın hedeflerini, önceliklerini ve kapsamını tanımlıyor.

Projenin amacı AB sürecinin yerel düzeyde daha iyi anlaşılması ve kamuoyunun AB ile ilgili konularda doğru bilgiye sahip olabilmesi için valiliklerin AB ile ilgili birimlerinin idari ve teknik kapasitelerinin artırılmasıdır. Bu yolla, AB'ye katılım sürecinde gerçekleştirilen projelerin tam olarak hayata geçirilmesi, takibinin sağlanması ve halk nezdinde AB'ye üyelik sürecimizin daha sağlıklı anlaşılabilmesi hedeflenmektedir. Genel Sekreterlik, "İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Programı"nı söz konusu proje kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın desteği ile yerelde oluşturulan yapılanmayı 2011 yılında da desteklemeye devam etmek amacıyla başlatmıştır.

Buna göre program, valiliklerin Avrupa Birliği müktesebatına uyum konusunda bilgi sahibi olmalarını ve kurumsal kapasitelerini geliştirmelerini, AB fon ve mali kaynaklarından azami ölçüde yararlanılması amacıyla ildeki proje kapasitesini artırmayı, valiliklerdeki AB birimlerinin kapasitesini artırma, yerel düzeyde kamuoyunun AB sürecini doğru algılamasını sağlamayı ve Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurullarının etkin bir şekilde çalışmasını sağlamayı hedefliyor. ABGS, gelen teklifler doğrultusunda bütçesinden ayrılan miktarın tümünü veya belirli bir bölümünü projelerin uygulaması için tahsis edebilecek.

Bu destek programına sadece valilikler başvuru yapabilecektir. Valiliklere bağlı olarak AB Koordinasyon Merkezleri, Proje Koordinasyon Merkezleri, AB Ofisleri (Büroları), AB Danışma Masaları vb. değişik adlar altında kurulan valilik AB birimleri uygun başvuru sahibi olarak değerlendirilecektir.

Program kapsamında desteklenmesine karar verilen projelere doğrudan hibe desteği sağlanmıyor. Projeler, ABGS ile proje sahibi kuruluşların işbirliği ile yürütülecek. Proje kapsamındaki harcamalar ABGS 2011 bütçe mali yılında belirtilen ödenekler çerçevesinde karşılanacak. Bu program için, ABGS bütçesinden 2 milyon TL'ye kadar kaynak ayrılması planlanıyor.

Projelere verilecek destek için alt sınır 25 bin TL, üst sınır ise 100 bin TL olarak belirlendi. Program kapsamında, projenin uygun maliyetler toplamının yüzde 100'ünün karşılanması öngörülüyor. Programa başvurular 25 Mart 2011 tarihinde sona erecek.

Ayrıntılı bilgi ve başvuru dokümanları için:

http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=45606&l=1
Haber Listesine Dön Okuma: 1873

Anasayfa | Sıkça Sorulan Sorular | Etkinlik Takvimi | İletişim | Gizlilik ve Güvenlik | Mail Grubundan Ayrıl | Dokümanlar | Webmail | Antalya Valiliği 

Antalya Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu | 2009 - 2016