Bizi Takip Edin


E-mail Grubumuza Katılın Web sitemize yeni eklenen duyurular ve güncel bilgilerden haberdar olmak için lütfen aşağıdaki alana e-mail adresinizi giriniz.
Güncel

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı (ICT PSP) Teklif Çağrısı

Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı (CIP)

Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı (Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP); Avrupa’da rekabetçiliği ve yenilikçiliği destekleyerek, etkin enerji kullanımını ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak amacıyla, daha önce uygulanmış olan İşletme ve Girişimcilik Çok Yıllı Programı (MAP), Life Çevre Programı, e-Ten, e-Content ve Modinis gibi destek programlarını tek bir çerçeve altında bir araya getiren bir programdır. Ayrıca, 7. Çerçeve Programı kapsamında yürütülecek olan Araştırma ve Teknolojik Gelişme projelerinden ayrı olmakla birlikte, bu kapsamdaki çalışmaları tamamlayıcı niteliktedir. Program üç ana bileşenden oluşmaktadır:

- Girişimcilik ve Yenilik Programı (EIP),

- Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı (ICT PSP)

- Avrupa Akıllı Enerji ve Teknoloji Programı (IEE)

 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı (ICT PSP)

Avrupa Birliği Rekabet Edilebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı (CIP) altındaki üç alt programdan biri olan ve yedi yıllık dönem için yaklaşık 730 milyon Avro bütçeli Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı’nda (ICT PSP), Avrupa Birliği’nin 2020 yılına kadar uygulayacağı Avrupa için Sayısal Gündem (Digital Agenda for Europe) stratejisinde belirlenen politika alanları ve öncelikleri dikkate alınarak, rekabetçi ve geliştirilmesi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin (ICT) topluma yaygınlaştırılması ve etkin kullanımının sağlanması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, elektronik hizmetlere erişimin sağlanması, kamu-özel sektör işbirliğinin desteklenmesi, ICT kullanılan hizmetlerde kalite ve etkinliğin arttırılması amacıyla birlikte çalışabilirlik ile ICT tabanlı yenilikçi hizmetlerin uygulanmasını esas alan ve ICT’nin kullanımıyla bilgi toplumu politikalarının uygulanmasına destek olacak projelerin geliştirilmesi öngörülmektedir.

Türkiye, ICT PSP Programı’na 2009 yılından itibaren taraf olmuştur. Bu çerçevede, ülkemizden de ilgili taraflar proje geliştirerek konsorsiyum oluşturabilmekte veya diğer ülkeler tarafından oluşturulan konsorsiyumlara katılarak projelere yer alabilmektedir. Değerlendirme süreci sonunda uygun görülen projeler program bütçesinden desteklenmektedir.

Programın 2011 Yılı Çağrısına ilişkin taslak İş Programı 17 Aralık 2010 tarihinde kabul edilerek, Avrupa Komisyonu tarafından http://ec.europa.ict_psp internet adresinde yayımlanmıştır. 2011 Yılı Taslak İş Programında beş ana tema yer almakta olup, bu temalar altında çeşitli projeler desteklenecektir. Bu temalar şu şekildedir:

Tema 1: Düşük Karbon Ekonomisi ve Akıllı Hareketlilik için BİT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri)

Tema 2: Sayısal İçerik

Tema 3: Sağlık ve İçerme için BİT

Tema 4: Yenilikçi Devlet ve Kamu Hizmetleri İçin BİT

Tema 5: İnternet Tabanlı Hizmetler için Açık Yenilik

2011 Yılı Çağrısının 28 Şubat 2011 tarihinde açılması ve 1 Haziran 2011 tarihine kadar açık kalması beklenmektedir. Geçtiğimiz yıllardaki çağrılarla kıyaslandığında, bu seneki proje başvurularının daha kısa bir süre zarfında sonuçlandırılması gerekmektedir. Bununla birlikte, halihazırda yayımlanmış olan taslak İş Programının önemli ölçüde değişmeyeceği beklenmektedir. Bundan dolayı, ülkemizin 2011 Yılı Çağrısından en üst düzeyde istifade etmesi için, konsorsiyum oluşturma çalışmalarına bir an önce başlanması uygun olacaktır. ICT PSP Programı kapsamında yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere, içinde Programla ilgili genel bilgilerin ve 2010 Yılı Çağrısında yeterli puan alan projelerde ülkemiz adına yer alan tarafların hazırlık, başvuru ve değerlendirme süreçlerine ilişkin tecrübelerinin yer aldığı tanıtım kitapçığı Ek’te yer almaktadır.

Teklif Çağrısı 28 Şubat 2011'de açılacak ve 1 Haziran 2011'de sona erecektir.

Programla ilgili çağrı dokümanlarına, güncel bilgilere ve proje önerilerine aşağıdaki DPT Müsteşarlığı, Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı internet adresinden erişilebilir.

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/ictpsp.aspx
Haber Listesine Dön Okuma: 1915

Anasayfa | Sıkça Sorulan Sorular | Etkinlik Takvimi | İletişim | Gizlilik ve Güvenlik | Mail Grubundan Ayrıl | Dokümanlar | Webmail | Antalya Valiliği 

Antalya Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu | 2009 - 2016