Bizi Takip Edin


E-mail Grubumuza Katılın Web sitemize yeni eklenen duyurular ve güncel bilgilerden haberdar olmak için lütfen aşağıdaki alana e-mail adresinizi giriniz.
Güncel

Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA)

ülke Bazlı Destek Programı-Türkiye Programı

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Türkiye'de DİHAA (EIDHR) ülke Bazlı Destek Programı ile mali destek sağlanacak insan hakları projeleri aramaktadır.

Hibe Başvuru Rehberi'ne bu internet sayfalarından ulaşılabilir. Teklifler için son teslim tarihi 14 Aralık 2010 saat 16.00'dır.


DİHAA, insan hakları ve demokrasiyi dünya genelinde desteklemeyi hedefleyen bir Avrupa Birliği programıdır.

Kuruluş belgelerinde ifade edildiği gibi AB “hürriyet, demokrasi, insan hakları ve temel özgürlüklere saygı ve hukukun üstünlüğü” ilkeleri üzerine kurulmuştur. Bu ilkeler iç işleyişinde olduğu kadar AB dış politikası için de yol göstericidir. AB ayrıca ölüm cezası, işkence ve diğer kötü muamele biçimlerini, üçüncü ülkeler ile insan hakları diyalogları, silahlı çatışmalardan etkilenmiş çocukları, çocuk haklarının korunması ve geliştirilmesi, insan hakları savunucuları, ve kadınlara yönelik şiddeti ele alan AB İnsan Hakları İlke Kuralları’nı kabul etti. Bu ilkeler, AB’nin kendi sınırları dışında insan haklarını korumasını ve geliştirilmesini sağlamaktadır.

DİHAA, 1994 yılında AB'nin bir girişimi olarak başlatılmış ve 2006 yılında artan önemini yansıtacak şekilde AB'nin bir finansal aracı haline gelmiştir. DİHAA kapsamında insan haklarının geliştirilmesi ve demokratikleşme sürecinin güçlendirilmesi amacıyla sivil toplumun yürüttüğü çalışmalara finansal destek sağlanmaktadır.

DİHAA'nın genel hedefi demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları ile temel özgürlüklere saygının gelişmesine ve sağlamlaştırılmasına katkıda bulunmaktır.

Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları (STK'lar) DİHAA kapsamında verilen küresel hibeler ile Türkiye'ye özel hibelerden yararlanabilirler.

DİHAA kapsamında verilen küresel hibe programları Avrupa Komisyonu EuropeAid İşbirliği Ofisi, Türkiye'ye özel hibe programları ise Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından duyurulmaktadır. Bugüne kadar Türkiye'de STK'lar tarafından uygulanan yüzün üzerinde proje AB tarafından DİHAA kapsamında desteklenmiştir. Desteklenen projeler kapsamında, ifade özgürlüğünden adalete erişime, işkenceyle mücadeleden kültürel haklara uzanan farklı alanlarda çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
Haber Listesine Dön Okuma: 2270

Anasayfa | Sıkça Sorulan Sorular | Etkinlik Takvimi | İletişim | Gizlilik ve Güvenlik | Mail Grubundan Ayrıl | Dokümanlar | Webmail | Antalya Valiliği 

Antalya Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu | 2009 - 2016