Bizi Takip Edin


E-mail Grubumuza Katılın Web sitemize yeni eklenen duyurular ve güncel bilgilerden haberdar olmak için lütfen aşağıdaki alana e-mail adresinizi giriniz.
Güncel

Avrupa Kültür Programı (2007-2013)

Avrupa Kültür Programı'nın amacı:

Kültür-sanat eserlerinin uluslararası dolaşımının sağlanması, kültürler arası diyalogun arttırılması ve sanatçıların ve kültür alanında çalışanların sınır ötesi dolaşımının geliştirilmesidir.

Bu amaçlara ulaşmak için Program'a üye ülkeler arasında Avrupa halklarının paylaştığı kültür mirasını iyileştiren, kültürel alanda politika geliştiren ve ortak kültürel değerleri tanıtmak üzere tasarlanan projelerle işbirliği yapılması gerekmektedir.

Program kapsamındaki uygun (geçerli) ülkeler şunlardır:

Avrupa Birliği'ne üye 27 devlet,
Avrupa Ekonomi Alanı ülkeleri: Norveç, Liechtenstein,
AB'ye Aday ülkeler: Türkiye, Hırvatistan, İzlanda, Makedonya
Batı Balkan ülkeleri: Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan ve Kosova

Program'a başvurmak isteyen kurumların;

Yukarıda sayılan ülkelerden birinde tüzel kimliğe sahip, kamu veya özel sektör kuruluşu olması,
Ana faaliyetlerinin kültür odaklı olması gerekmektedir.
üniversiteler, vakıflar, dernekler ve belediyelerin kültür sanat kurumları kültür alanında faaliyet gösteren şirketler bu gruba girmektedir. (Gerçek şahıslar bu program kapsamındaki bir hibe için başvuruda bulunamazlar.)

Hazırlanacak Projelerin;

Kültür alanında tanıtım, organizasyon, araştırma gibi faaliyetleri içermesi,
Programa üye en az altı ülkeden, en az altı kültür operatörünü (1 koordinatör ve 5 farklı ortak ülke) kapsaması,
En az üç en çok beş yıl süresince ortak kültürel faaliyetler için iş birliği kurmayı hedeflemesi,
Uluslararası kültür bağlarının geliştirilmesine katkı sağlayacak nitelikte olması gerekmektedir.
Avrupa Komisyonu tarafından ayrılan yıllık hibe miktarı ise, hazırlanan proje bütçesinin % 50'sidir.
Talep edilen hibe miktarı yıllık en az 200.000 Avro, en fazla 500.000 Avro arasında olmalıdır.
Teklif edilen proje süresi en az 3, en fazla 5 yıl olmalıdır.
Projeler, başvuru sahibi ülkede ve diğer ortakların (5 ayrı ortak) ülkelerinde yürütülebilir.
Projelere Başvuru: İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden bir tanesi ile yapılmalıdır.
Başvurular için son müracaat tarihi 1 Ekim 2010'dur.

Program hakkındaki tüm bilgilere www.ccp.gov.tr (Türkçe) internet adresinden veya Avrupa Komisyonu'nun  (İngilizce) adresinden ulaşabilirsiniz.

önceden Mali Destek Almış Eylemlerle İlgili Ortak ve Bilgi Arama

Kültür Programı kapsamında mali destek almış kuruluş ve eylemlerle ilgili olarak aşağıdaki internet adreslerinden bilgi edinilebilir:

Kültür Programı (2007-2013):
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/eve/all_about_eve_en.htm

Teklif Çağrıları Orijinal Dokümanlar
http://ec.europa.eu/culture/calls-for-proposals/call2448_en.htm

Türkiye Kültürel İrtibat Noktası Sorumluları:

Hale Ural
hale.ural@kultur.gov.tr

Hakan Tanrıöver
hakan.tanriover@kultur.gov.tr

Tuba Köksal
tuba.koksal@kultur.gov.tr

Adres:

Deniz Palas
İstanbul Kültür Sanat Vakfı Binası
Sadi Konuralp Caddesi No:5
Şişhane 34433
İstanbul�
Tel: (212) 252 33 82
Haber Listesine Dön Okuma: 1935

Anasayfa | Sıkça Sorulan Sorular | Etkinlik Takvimi | İletişim | Gizlilik ve Güvenlik | Mail Grubundan Ayrıl | Dokümanlar | Webmail | Antalya Valiliği 

Antalya Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu | 2009 - 2016