Bizi Takip Edin


E-mail Grubumuza Katılın Web sitemize yeni eklenen duyurular ve güncel bilgilerden haberdar olmak için lütfen aşağıdaki alana e-mail adresinizi giriniz.
Güncel

Avrupa Birliği’ne Uyum Çalışmalarının Yerel Düzeyde Örgütlenmesi

Antalya Valiliği AB Projeleri Merkezi (CEUPA) Koordinatörü Baki Karaçay, gelişim süreci içerisinde bulunduğu “Avrupa Birliği’ne Uyum Çalışmalarının Yerel Düzeyde Örgütlenmesi” konusunu akademik bir çalışma olarak ele aldı. 2014 yılında Akdeniz Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans Tezi olarak literatüre giren çalışma, Türkiye'de Avrupa Birliği ile ilgili "yerel düzeyde" kamu örgütlenmesini ele alan ilk çalışma olma özelliği taşıyor. 2000 yılına girilirken Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne adaylık statüsünü kazanmasının, aslında cumhuriyet tarihimizde yepyeni bir sayfa açtığının vurgulandığı çalışmanın giriş bölümünde şu ifadelere yer veriliyor:

"Türkiye’nin büyük bölümünde taşra ilk defa ikibinli yıllarda 'Avrupa Birliği (AB) projeleri' ile tanıştı. Yerel düzeyde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların Türkiye’nin yararlandığı AB hibelerini kullanmak suretiyle yürüttüğü sözkonusu Avrupa Birliği projeleri sayesinde toplumda yepyeni tematik öncelikler duyulmaya ve tanınmaya başlandı. 

2000 yılına girilirken Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne adaylık statüsünü kazanması, aslında cumhuriyet tarihimizde yepyeni bir sayfa açmıştı. Bu adımla, Türkiye’nin Avrupa Birliği sürecinde kapılarımızı belki de olağanüstü sayılabilecek gelişmelere ve her alanda etkilerini göreceğimiz yeni bir döneme araladık. Çağdaş medeniyetler seviyesinin güncel karşılığının AB müktesebatı olduğu vizyonundan hareketle, Türkiye AB’ye adaylık sürecinde yürütülecek uyum çalışmalarında kararlılığını sergileyen oluşumlara imza attı. Adaylık statüsünü kazanmanın ardından, Birliğe üyeliğe yönelik Türkiye’nin çabasını güçlendirici Avrupa Birliği Genel Sekreterliği kuruldu. Türkiye’nin, Topluluk Programlarından yararlanmasını sağlayacak olan Çerçeve Anlaşma onaylandı; ayrıca aday ülkelerin AB’ye üye olma yolundaki ihtiyaç ve önceliklerine hizmet eden projelerin desteklenmesini amaçlayan Katılım Öncesi Yardım Aracından (IPA) yararlanma dönemi başladı. Bunların beraberinde merkezde bir dizi örgütlenme, yanısıra yerele hibe yararlandırıcısı kuruluşlar olarak hizmet verecek olan Ulusal Ajans ile Merkezi Finans İhale Birimi’nin kurulması birbirini izledi. AB destekli programlar sayesinde müktesebat uyumu ve siyasi kriterlerin yerine getirilmesi alanında önemli ilerlemeler sağlandı."

Çalışmanın içeriği anlatılırken ayrıca şu sözlerle sonuç bölümünde siyasete bir öneri getirildiği belirtiliyor:

"Çalışmanın sonunda  AB işleri ile ilgili yerel kapasitenin güçlendirilmesi için, belirsizliklerin sürmesine tolerans gösterilmeden, valilikler bünyesinde kurulmuş bulunan mevcut AB işleri ile ilgili merkezlerin sağlam yasal bir altyapıyla, personel, görev, yetki, sorumluluk ve bağlılık ilişkilerinin açık bir şekilde tanımlanarak tüm iller için standart kurumsal bir yapıya kavuşturulması, ya da alternatif olarak AB Bakanlığı'nın illerde/bölgelerde  temsilcilikleri kurularak yerelin sürece aktif katılımının sağlanması önerilmektedir. AB Bakanlığı’nın yurtiçine yönelik misyonunu gerçekleştirmesini sağlayacak, yasal dayanağı ve kurumsal yapısı güçlü şekilde yerel düzeyde sağlam bir örgütlenme, AB'ye uyum anlamında yerelde yaratılan etki ve değişimin sürdürülebilirliğini sağlayacak, aynı zamanda adaylık sürecinin amacına ulaşmasını hızlandıracaktır. Bunun da ötesinde, hedefte tam üyelik olsun ya da olmasın, çağdaş medeniyetler seviyesinin güncel karşılığı olarak kabul edilen AB müktesebatına uyum süreci, eşsiz bir fırsat olması yönüyle değerlendirilip, yerel düzeyde beklenen dönüşümün sağlanması için bu misyonu sahiplenmiş valilik AB merkezleri ve/veya alternatif örgütlenmeler gerekli yasal mevzuatla artık zaman kaybetmeden kurumsallaştırılmalıdır.

Baki Karaçay'ın, “Merkezi Yönetimin Avrupa Birliği’ne Uyum Çalışmalarının Yerel Düzeyde Örgütlenmesi” konulu tez çalışmasının Giriş bölümü kaynak alınarak hazırlanan bu değerlendirmelerin devamını aşağıdaki bağlantıdan veya buraya tıklayarak sosyal medyada yayınlanan sayfasından okuyabilirsiniz.

İlgili Dökümanlar

 Avrupa Birliği’ne Uyum Çalışmalarının Yerel Düzeyde Örgütlenmesi
Haber Listesine Dön Okuma: 7341

Anasayfa | Sıkça Sorulan Sorular | Etkinlik Takvimi | İletişim | Gizlilik ve Güvenlik | Mail Grubundan Ayrıl | Dokümanlar | Webmail | Antalya Valiliği 

Antalya Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu | 2009 - 2016