Bizi Takip Edin


E-mail Grubumuza Katılın Web sitemize yeni eklenen duyurular ve güncel bilgilerden haberdar olmak için lütfen aşağıdaki alana e-mail adresinizi giriniz.
Güncel

Kamu İstihdam Hizmetleri Diyaloğu Hibe Programı

Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Birliği İstihdam ve Sosyal Dayanışma Programı (PROGRESS) kapsamında, istihdam alanında VP/2010/010 referans kodlu ve "Avrupa Birliği’nde İşgücü Hareketliliğine Yönelik Yenilikçi Projeler" için teklif çağrısı yayınlanmıştır.

Bilindiği üzere, Avrupa Birliği üye ve aday ülkelerdeki “Sosyal Politika ve İstihdam” alanındaki mevzuata ilişkin uygulamaların projeler vasıtası ile desteklenmesini sağlamak amacıyla bu alandaki önceki topluluk programlarını Avrupa Birliği İstihdam ve Sosyal Dayanışma Programı (PROGRESS) adı altında birleştirmiştir. ülkemiz de 14.04.2009 tarih ve 27200 sayılı Resmi gazetede yayınlan “5880 sayılı Avrupa Topluluğu ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Türkiye Cumhuriyetinin Topluluk İstihdam ve Sosyal Dayanışma Programına Katılımı Hakkında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” sonrasında programdan yararlanmaya başlamıştır.

ülkemizde PROGRESS’in koordinasyonu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca yürütülmekte olup genel düzeyde topluluk programının ülkemizdeki uygulaması izlenmekte, özel düzeyde ise yayınlanan teklif ve ihale çağrıları ilgililere ulaştırılmaya çalışılmakta ve istekleri halinde hazırladıkları proje veya ihale teklifleri ile programdan yararlanmayı planlayan başvuru sahiplerine teknik açıdan yardımcı olunmaktadır.

Bu kapsamda, son zamanda İstihdam başlığı altında 14 Ekim 2009 tarihinde VT/2009/022 Nolu “Kamu İstihdam Hizmetleri Diyalogu” ihalesi için teklif çağrısı yayımlanmıştır. Bu teklif çağrısı ile iyi uygulama örneklerinin, yenilikçi yaklaşımların ve deneyimlerin belirlenmesini, haritasının çıkarılmasını ve paylaşılmasını, ayrıca Avrupa düzeyinde ve ulusal düzeyde düzenlenecek konferanslar, toplantılar ve iyi uygulamaların transfer edilmesini kolaylaştıracak yöntemler vasıtasıyla karşılıklı öğrenmeyi kolaylaştıracak faaliyetler düzenlemeyi amaçlayan “Kamu İstihdam Hizmetleri Diyalogu”nun uygulanmasında Avrupa Komisyonuna yardımcı olacak bir yükleniciye iş verilmesi amaçlanmaktadır.

Bu program, operasyonel diyaloğun öğrenilmesi şeklinde olacak ve büyük ölçüde Kamu İstihdam Hizmetlerine yönelik olacaktır. “Kamu İstihdam Hizmetleri Diyalogu” Komisyon tarafından Kamu İstihdam Hizmetleri sunan kuruluşlarla işbirliği içerisinde ve onlarla mutabık kalınarak belirlenecek olan yıllık periyotlarla ilerleyen bir iş planı temelinde organize edilecektir.

Sözleşme süresinin 12 ay olarak ve 3 kere yenilenebilir olması öngörülmektedir. Sözleşme kapsamında temel olarak şu beş alanda faaliyet gerçekleştirilmesi planlanmaktadır:

• Kamu İstihdam Hizmetleri alanında çalışanların ilgili konuları birlikte gözden geçirmesine ve çözümler üretmesine yardımcı olacak toplantılar düzenlenmesi
• Kamu İstihdam Hizmetleri suna kuruluşlara yapılan analizlerin gerçeğe dönüştürülmesi konusunda geçici destek sağlanması
• Kamu İstihdam Hizmetleri Diyalogu Konferanslarının düzenlenmesi
• Kısa ve geçici analiz belgelerinin hazırlanması
• Yayınlar çıkarılması, bilgilendirme faaliyetleri düzenlenmesi, çıktıların paylaşılmasına yönelik faaliyetler yapılması

Türkiye’den de başvuru yapılabilen Progress programı ile kamu istihdamı alanındaki projelerinize destek alabilirsiniz. Son başvuru tarihi 14 Eylül 2010.

İlgili teklife çağrıya ilişkin ayrıntılı bilgiye ve sözleşme belgelerine aşağıdaki adresten ulaşılabilmektedir:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=281&furtherCalls=yes
Haber Listesine Dön Okuma: 1827

Anasayfa | Sıkça Sorulan Sorular | Etkinlik Takvimi | İletişim | Gizlilik ve Güvenlik | Mail Grubundan Ayrıl | Dokümanlar | Webmail | Antalya Valiliği 

Antalya Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu | 2009 - 2016