Bizi Takip Edin


E-mail Grubumuza Katılın Web sitemize yeni eklenen duyurular ve güncel bilgilerden haberdar olmak için lütfen aşağıdaki alana e-mail adresinizi giriniz.
Güncel

Sivil Toplum Hizmeti: AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog Müzeler Bileşeni (ICD-MUSE)

Türkiye Cumhuriyeti adına Merkezi Finans ve İhale Birimi; AB üyesi ülkelerdeki muhataplarıyla işbirliği yaparak, sektörde uzun vadeli işbirliği ve ortaklık kurmak ve Avrupa’da ve Türkiye’de müzeler arasında bilgi ve deneyim değişimine mali destek sağlamak amacıyla, Türkiye için Katılım öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) 2008 programı kapsamında verilen mali yardımlar aracılığıyla Türkiye’deki müzelerin potansiyellerini güçlendirecek hibe proje tekliflerini beklemektedir.
Bu program kapsamında desteklenen her türlü eylemin genel ve özel hedefleri ile bağdaşan projeler Türkiye’de ve Avrupa’da ki müzeler arasında Sivil Toplum Diyaloğu’nu teşvik etmeli ve aşağıda belirtilen aynı değerdeki öncelikli alanlardan bir ya da birden fazlasını desteklemelidir:

1. Uzmanların, öğrencilerin ve müze-severlerin kendi aralarında işbirliği yapmasına, bilgi ve deneyim değişimlerinde bulunmasına olanak sağlamak amacıyla, yaratıcı ve birleştirici bir altyapı meydana getirmek için Türkiye ve AB üye Devletleri’ndeki müzelerde yenilikçi girişimlerin, fikirlerin ve eserlerin gelişimini desteklemek,
2. Türkiye ve AB üye Devletleri’ndeki müzeler ve/veya ilgili STK’lar arasındaki iletişim ağı faaliyetlerini, sürdürülebilir ortaklığı ve uzmanların ve işlerinin hareketliliğini desteklemek,
3. Müze uzmanlarının bilgi ve deneyimlerini arttırmak, müze yönetimi, sergileme, kürasyon (koleksiyon seçimi, tasarımı, yönetimi ve organizasyonu) ve diğer uzmanlıklar gibi güncel ve yeni oluşan mesleki konu ve yeterlilik alanlarındaki kavrayışlarını geliştirmek
4. Ortak aktivite, proje ve çalışmalar aracılığı ile müzeler, müze çalışmaları, müzelerin kültür, tarih, sanat ve kültürlerarası diyalog alanlarındaki rolleri hakkında farkındalığı artırmak.

Bu Teklif Çağrısının genel hedefi: Türkiye’deki ve Avrupa’daki müzelerin, ilgili STK’ların ve üniversitelerin ortak projeleri aracılığı ile kültürlerarası diyalogu artırarak AB ve Türkiye arasında karşılıklı anlayışı ve sivil toplum diyalogunu daha da geliştirmektir.

Bu Teklif Çağrısının özel hedefleri: Türkiye’de bulunan müzelerin AB üye ülkelerinde bulunan benzer kurumlarla işbirliği kurma kapasitelerini geliştirmek, sektörde uzun vadeli işbirlikleri ve ortaklıklar kurmak ve AB ile Türkiye’deki müzeler arasında deneyim ve bilgi değişiminin sağlanabilmesi için mali destek sağlamaktır.

Tüm projeler bu Teklifin özel hedeflerine cevap verebilecek nitelikte olmalıdır.

Bu Teklif Çağrısı için ayrılan indikatif toplam tutar 1.447.368 AVRO’dur. Sözleşme Makamı, hibe için ayrılan miktarın tümünü tahsis etmeme hakkını saklı tutar.

Hibe Miktarları

• En düşük miktar:  50.000 Euro
• En yüksek miktar: 120.000 Euro

Hibe tutarı, Projenin uygun maliyetler toplamının %50’sinden az olamaz. Ayrıca, hiçbir hibe tutarı, Projenin uygun maliyetler toplamının %80’inden fazla olamaz.

Kimler Başvurabilir?

Hibe almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahiplerinin aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir:

• Tüzel kişiliğe sahip olmak,
• Kâr amacı gütmemek,
• Müzecilik alanında faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşu (STK) olmak ve/veya müze (devlet müzeleri ya da üniversite müze müdürlükleri, yerel yönetim müzeleri, vakıf müzeleri vb. gibi özel müzeler) olmak,
• AB üye Devletlerinden birinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin, IPA Tüzüğünün (No 1085/2007 12 Haziran 2007) Lehtar ülkelerinden, Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracının Lehtar ülkelerinden yada Avrupa Ekonomik Alanı üye ülkelerinden birinin vatandaşlığına tabi olmak,
• Projenin hazırlanmasından ve yönetiminden ortakları ile birlikte doğrudan sorumlu olmak, aracı olarak faaliyet göstermemek

Başvuru sahipleri, şartlara uygun en az bir ortakla birlikte başvuruda bulunmalıdır.

Ortaklar

AB-Türkiye kültürlerarası diyaloğunun teşvik edilebilmesi için Türkiye’deki başvuru sahiplerinin AB üye ülkelerinden en az bir uygun ortağının olması, AB üye ülkelerindeki başvuru sahiplerinin de Türkiye’den en az bir uygun ortağının bulunması gerekmektedir.

Süre: Bir projenin planlanan süresi 10 aydan az, 12 aydan fazla olamaz.

Program aşağıdaki tematik alanlardaki faaliyetleri destekleyecektir:

• Müzelerde dijital ve bilişimsel güzel sanatlar, performans sanatları ve fotoğrafçılık
• Müzeler ve galerilerde hareketli ve durgun imajlar
• Müzelerde görsellik ve görselleştirme
• Bilim ve müzeler
• Müzelerde görsel-işitsel ve enteraktif teknikler
• Müzeler ve engelliler, çocuklar vb. gibi dezavantajlı gruplar 
• Müzeler ve eğitim
• Müzelerde veritabanı kurulumu, arşivleme ve ağ kurma projeleri
• özel ilgi müzeleri (denizcilik, oyuncak, spor, arabalar, ünlüler, vb.)
• Tarih ve müzeler
• Müzeler ve şehir kültürü
• Müze yönetimi ve yönetişimi
• Müze Sergi Tasarımı & Küratörlük

Başvuru sahipleri bu programın hedefleri ve önceliklerine uygun olarak, bir ya da daha fazla öncelikli tematik alanlarda projelerini sunabilirler.

Faaliyet Türleri

Projeler yukarıda adı geçen öncelik alanları çerçevesinde aşağıda verilen faaliyet türlerini kapsayabilir, ancak sadece bunlarla sınırlı değildir:

Aşağıda listelenen faaliyetler ancak daha kapsamlı bir projenin/uygulamanın parçası iseler uygun olarak değerlendirileceklerdir:

• Festivaller,
• Sergiler,
• Performans sanatları,
• Konserler,
• Belgeseller,
• Kongreler, konferanslar, seminerler, sempozyumlar, çalıştaylar,
• Yarışmalar ve ödül törenleri,
• Kutlamalar,
• Sanat koleksiyonları,
• Başka bir organizasyonla bağlantısı olmayan organizasyonlar,
• Yukarıda bahsedilen faaliyetlere uygun diğer ilgili faaliyetler.

Başvuruların teslimi için son tarih 24 Eylül 2010 saat 16:00'dır.

Diğer başvuru sahiplerini de ilgilendirebilecek sorular, yanıtlarıyla birlikte, internette http://www.cfcu.gov.tr; http://www.kulturturizm.gov.tr adreslerinde ve EuropeAid internet sitesinde (http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/index_en.htm) yayımlanacaktır. Bu sebeple yayınlanan soru ve yanıtlara ilişkin bilgi almak amacıyla yukarıdaki internet sitelerinin düzenli olarak kontrol edilmesi tavsiye edilmektedir.
Haber Listesine Dön Okuma: 2278

Anasayfa | Sıkça Sorulan Sorular | Etkinlik Takvimi | İletişim | Gizlilik ve Güvenlik | Mail Grubundan Ayrıl | Dokümanlar | Webmail | Antalya Valiliği 

Antalya Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu | 2009 - 2016