Bizi Takip Edin


E-mail Grubumuza Katılın Web sitemize yeni eklenen duyurular ve güncel bilgilerden haberdar olmak için lütfen aşağıdaki alana e-mail adresinizi giriniz.
Güncel

AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog Kültür ve Sanat Bileşeni

Bu program çerçevesinde desteklenen tüm genel ve özel hedeflere ve faaliyetlere uygun olarak bu Teklif Çağrısı için hazırlanan projeler kültür ve sanat alanlarında Türkiye ve AB arasında kültürlerarası diyalogu artırmalıdır. Hibe Programı’nda yer alacak projeler aşağıdaki önceliklerden en az birini desteklemelidir:

1. Yenilikçi girişimlerin, fikirlerin ve üretimin desteklenmesi
2. Ağ faaliyetlerini, sürdürülebilir ortaklıkları ve operatörlerin ve işlerinin hareketliliğini desteklemek
3. Profesyonellerin kültürel ve sanatsal konu ve uzmanlıklar açısından deneyim ve bilgilerini artırmak
4. Ortak aktivite, proje ve çalışmalar aracılığı ile kültür ve sanat alanında farkındalığı artırmak.

Bu teklif çağrısı için ayrılan indikatif toplam tutar 1.447.368 AVRO’dur. Sözleşme Makamı, hibe için ayrılan miktarın tümünü tahsis etmeme hakkını saklı tutar.

Hibe Miktarları

Bu program kapsamında verilecek hibeler aşağıda belirtilen alt ve üst sınırlar arasında olmalıdır:

• En düşük miktar:  50.000 AVRO
• En yüksek miktar: 120.000 AVRO

Hibe tutarı, Projenin uygun maliyetler toplamının %50’sinden az olamaz. Ayrıca, hiçbir hibe tutarı, Projenin uygun maliyetler toplamının %80’inden fazla olamaz. Kalan tutar, başvuru sahibinin ya da ortaklarının kendi kaynaklarından ya da Avrupa Topluluğu bütçesi ya da Avrupa Kalkınma Fonu dışındaki başka bir kaynaktan sağlanmalıdır.

Kimler başvurabilir?

(1) Hibe almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahiplerinin aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir:

• Tüzel kişiliğe sahip olmak ve
• Kâr amacı gütmemek ve
• Kültür ve sanat alanında  faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşu (STK)  olmak ve
• Avrupa Birliği üye ülkeleri  veya Türkiye Cumhuriyeti’ne tabi olmak  ve
• Projenin hazırlanması ve yönetiminden ortakları ile birlikte doğrudan sorumlu olmak, aracı olarak faaliyet göstermemek

Ortaklar

AB-Türkiye kültürlerarası diyaloğunun teşvik edilebilmesi için Türkiye’deki başvuru sahiplerinin AB üye ülkelerinden  en az bir uygun ortağının olması, AB üye ülkelerindeki başvuru sahiplerinin de Türkiye’den en az bir uygun ortağının bulunması gerekmektedir.

Süre

Bir projenin planlanan süresi 10 aydan az, 12 aydan fazla olamaz.

Sektörler veya Konular

Program aşağıdaki tematik alanlardaki faaliyetleri destekleyecektir:

• Görsel Sanatlar
• Grafik Sanatlar
• Kamusal alanda sanat
• Dijital Sanatlar
• Müzik ve Opera
• Tiyatro ve Sahne Sanatları
• Edebiyat
• Kent Kültürü
• Geleneksel Sanatlar
• Sinema, Belgesel, Animasyon
• Mimarlık
• Ortak Kültürel Miras
• Somut Olmayan Kültürel Miras
• Halk Kültürü

Başvuru sahipleri bu programın hedefleri ve önceliklerine uygun olarak, bir ya da daha fazla öncelikli tematik alanlarda projelerini sunabilirler.

Yer

Proje, şu ülkelerden en az birinde yürütülmelidir: Türkiye ve proje ortaklarının bulunduğu AB üye ülkeleri ve/veya Aday ülkeleri.

Faaliyetler

Hibeler aşağıdaki faaliyetlere verilebilecektir:

• Kültür ve sanat alanındaki operatörlerin ve ürün/çalışmalarının uluslararası hareketliliğinin sağlanması ve desteklenmesi,

• Profesyonellerin bilgi ve deneyiminin arttırılması ve kültür ve sanat yönetimi konusunda güncel ve yeni oluşan mesleki konu ve uzmanlık alanlarındaki kavrayışlarının ve yeteneklerinin geliştirilmesi,

• Türkiye ve Avrupa Birliği üye ülkelerinde bulunan ve kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren aktör, kurum, organizasyon ve operatörlerin işbirliği sonucunda üretilen ortak ürün ve faaliyetler;

• Ortak faaliyet, proje ve çalışmalar yoluyla kültürel ve sanatsal konular, kültür, sanat ve kültür politikaları konusunda farkındalığın arttırılması;

• Kültür ve sanat alanında bilgi değişiminin ve en iyi uygulamaların teşvik edilmesi;

• Yukarıda belirtilen önceliklere uygun diğer ilgili faaliyetler.

Faaliyet Türleri

Projeler yukarıda adı geçen öncelik alanları çerçevesinde aşağıda verilen faaliyet türlerini kapsayabilir, ancak sadece bunlarla sınırlı değildir:

Aşağıda listelenen faaliyetler ancak daha kapsamlı bir projenin/uygulamanın parçası iseler uygun olarak değerlendirileceklerdir:
 
• Kültür ve sanat festivalleri,
• Fuarlar, karnavallar,
• Sergiler,
• Performans sanatları,
• Konserler,
• Belgeseller,
• Kongreler, konferanslar, seminerler, sempozyumlar, çalıştaylar, yuvarlak masa toplantıları,
• Yarışmalar ve ödül törenleri,
• Kutlamalar,
• Sanat koleksiyonları,
• Tiyatro oyunları,
•  Başka bir organizasyonla bağlantısı olmayan organizasyonlar,
• Yukarıda bahsedilen faaliyetlere uygun diğer ilgili faaliyetler.

Aşağıda belirtilen türde faaliyetleri içeren projeler uygun değildir:

• Sadece veya büyük ölçüde, çalıştaylara, seminerlere, konferanslara, kongrelere katılım için bireysel finansman sağlanmasını içeren projeler,
• Sadece veya büyük ölçüde çalışma ya da eğitim kursları için verilecek bireysel burslara yönelik projeler,
• Kar amacı güden faaliyetler,
• Siyasi partileri destekleyen ya da partizan olan faaliyetler,
• Bağışlar,
• Konferanslar, yuvarlak masa oturumları, seminerler ya da benzeri bir kerelik faaliyetler. Bu faaliyetler yalnızca daha kapsamlı bir projenin parçasını oluşturuyor olmaları durumunda finanse edilebilecektir. Bu amaç doğrultusunda, herhangi bir konferans için hazırlık faaliyetleri ve işlemlerin yayımlanması kendi başlarına daha kapsamlı bir proje oluşturmamaktadır,
• Yerel yönetimler de dahil olmak üzere, yetkili devlet kurumu ya da idarelerinin genel faaliyetleri kapsamına giren projeler;
• Yerel kuruluşların olağan (rutin) faaliyetlerini finanse eden, özellikle de işletme maliyetlerini karşılayan, projeler,
• Akademik araştırma ve fizibilite çalışmaları (daha geniş bir projenin parçası değilse),
• Uzun vadeli işletim giderleri,
• Ticari faaliyetler,
• Hibe ya da burs olarak hibe edilmesi,
• Sadece ekipman satın alımına yönelik projeler.

Başvuru sahiplerini ilgilendirebilecek sorular, yanıtlarıyla birlikte, internette http://www.cfcu.gov.tr; http://www.kulturturizm.gov.tr adreslerinde ve EuropeAid internet sitesinde (http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/index_en.htm) yayımlanacaktır. Bu sebeple yayınlanan soru ve yanıtlara ilişkin bilgi almak amacıyla yukarıdaki internet sitelerinin düzenli olarak kontrol edilmesi tavsiye edilmektedir.

Son Başvuru Tarihi:

Başvuruların teslimi için son tarih 23 Temmuz 2010’dur ve son tarihin teyidi için yollama tarihi, damga pulu tarihi veya tediye tarihi esas alınacaktır. Elden yapılan başvurular 23 Temmuz 2010, yerel saat 16.00’ya kadar kabul edilecektir ve bunun teyidi için imzalı ve tarihli alındı belgesi esas alınacaktır.
Haber Listesine Dön Okuma: 5063

Anasayfa | Sıkça Sorulan Sorular | Etkinlik Takvimi | İletişim | Gizlilik ve Güvenlik | Mail Grubundan Ayrıl | Dokümanlar | Webmail | Antalya Valiliği 

Antalya Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu | 2009 - 2016