Bizi Takip Edin


E-mail Grubumuza Katılın Web sitemize yeni eklenen duyurular ve güncel bilgilerden haberdar olmak için lütfen aşağıdaki alana e-mail adresinizi giriniz.
Güncel

Avrupa Birliği'nden Voc-Test Merkezleri Hibe Programı

Voc Test (Mesleki Bilgi ve Beceri Sınav ve Belgelendirme) Merkezleri Hibe Programı

Türkiye Cumhuriyeti adına Merkezi Finans ve İhale Birimi, Avrupa Toplulukları Türkiye için Katılım öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) 2007 programı kapsamında verilen mali yardımlar aracılığıyla Türkiye’de uygulanacak hibe proje tekliflerini beklemektedir.

Bu Teklif Çağrısı, iş piyasası ihtiyaçlarına uygun örgün ve yaygın mesleki eğitim ve öğretim verilmesini sağlamak, hayat boyu öğrenmeyi desteklemek, eğitim ve istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirmek ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ile uyumu kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

Bu amaca Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi doğrultusunda, uygun bir değerlendirme, ölçme ve belgelendirme sistemi oluşturarak etkin ve sürdürülebilir bir Ulusal Yeterlilik Sistemi (UYS) kurmak ve işletebilmek için otomotiv ve ilgili alt sektörleri, turizm, inşaat, ulaştırma, enerji, metal sanayi, plastik ve kimya sanayi, bilgi ve iletişim teknolojileri, matbaa ve yayımcılık, makine ve imalat ile tekstil, hazır giyim ve deri ürünlerinden oluşan 11 öncelikli sektörde Meslek Standartları Geliştirme, Mesleki Bilgi ve Beceri Sınav ve Belgelendirme Merkezleri (VOC-TEST Merkezleri) kurmak ve/veya geliştirmek ve işletmek ile ulaşılacağı beklenmektedir.

Projelerin aşağıdaki sanayi illerinden bir veya daha fazlasında yer alması gerekmektedir:
Ankara, İstanbul, Bursa, Adana, İzmir, Gaziantep, Konya, Kayseri, Antalya, and Karabük. 
Hibe Rehberi ve eklerinin Türkçe versiyonu sunulmasına rağmen, herhangi bir ihtilaf durumunda İngilizce metin yasal referans olarak kabul edilir.

Programın Amacı:

Hibe Programı kapsamında 11 farklı sektörde (otomotiv, turizm, inşaat, ulaştırma, enerji, metal sanayi, plastik ve kimya sanayi, bilgi ve iletişim teknolojileri, basın ve yayıncılık sektörü, makine ve imalat sanayi, tekstil, hazır giyim ve deri sektörü) mesleki yeterlilik sisteminin geliştirilmesini sağlayacak mesleki yeterlilik test-analiz-sertifikasyon merkezlerin kurulması amaçlamaktır. 

Hibe miktarları

Bu program kapsamında verilecek hibeler aşağıda belirtilen alt ve üst sınırlar arasında olmalıdır:

• asgari hibe miktarı: 150,000 Euro
• azami hibe miktarı: 300,000 Euro

Hibe tutarı, Projenin uygun maliyetler toplamının %50’sinden az olamaz.Ayrıca, hiçbir hibe tutarı, Projenin uygun maliyetler toplamının %90’ından fazla olamaz.

Kimler başvurabilir?

Hibe almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahiplerinin aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir:

• Tüzel kişiliğe sahip olmak ve 
• Kâr amacı gütmemek ve 
• Avrupa Birliği üye ülkeleri veya Türkiye Cumhuriyeti’ne tabi olmak  ve 
• Sivil Toplum Kuruluşu:  : meslek örgütleri/mesleki dernekler/vakıflar/federasyonlar/konfederasyonlar, işçi ve işveren örgütleri/kuruluşları , ticaret ve/veya sanayi odaları, odalar ve sendikalar olmak ve
• Ortaklarıyla birlikte projenin hazırlanması ve yönetiminden doğrudan sorumlu olmak, aracı olarak faaliyet göstermemek.

Süre

Bir projenin planlanan süresi 18 aydan az, 24 aydan fazla olamaz.

Sektörler veya alanlar:

11 öncelikli sektör ve bu sektörlerin alt-sektörleri aşağıdadır:

1. Otomotiv ve ilgili alt-sektörleri
2. Turizm
3. İnşaat
4. Ulaştırma
5. Enerji
6. Metal
7. Plastik ve Kimya
8. Bilişim ve İletişim Teknolojileri
9. Basım ve Yayımcılık
10. Makine Tasarımı ve İmalatı
11. Tekstil, Hazır Giyim ve Deri ürünleri

Faaliyet Türleri

• Belirlenen sektörlerde meslek standardı geliştirme
• Mesleki Yeterlilik test-analiz-sertifikasyon merkezi kurulması
• Gerekli ekipman ve bina maliyetleri

gibi faaliyetler gerçekleştirilebilir.

Daha geniş olarak bazı gösterge/örnek faaliyetler aşağıda sıralanmaktadır. Bu listenin amacı desteklenebilecek proje türlerine ilişkin yol göstermektir, ancak liste bunlarla sınırlı değildir. VOC-TEST merkezlerinin oluşturulması, meslek standartları ve ulusal yeterliliklerin geliştirilmesi ile uyumlu olmaları ve bu programın amaçlarına ulaşılmasına katkıda bulunmaları koşuluyla, ilave ve yenilikçi projeler desteklenecektir.

Projeler aşağıdaki faaliyetlerin birden fazlasını içerebilir:

• Avrupa Yeterlilik Çerçevesi ile uyumlu ve tam işlevsel bir UYS işletmek,
• UYS ile uyumlu sınav ve belgelendirme sistemi kurmak ve işletmek,
• AB üye ülkelerinin ilgili sektörlerde çalışan benzeri kuruluşları ile ilişki ve işbirliğini güçlendirmek,
• UYS ile uyumlu sınav ve belgelendirme sisteminde belgelendirme kuruluşu olan ya da olmak isteyen kuruluşların altyapısını geliştirmek,
• Onaylanmış UYS ile uyumlu teorik ve uygulamalı sınav materyalleri oluşturmak/güncellemek,
• Sınav ve belgelendirme sisteminin kalite güvencesini sağlamak,
• Değerlendirme, sınav, belge vs.e ilişkin bilgi işlem altyapısını oluşturmak,
• Onaylama veya değerlendirme sürecinin tarafsızlığı, güvenilirliği ve geçerliliği için bilgi güvenliği sağlamak,
• Kamu ve özel sektörde, STK’larda, eğitim sağlayıcılarda, ilgili paydaşlarda, vb. farkındalık oluşturmak,
• Meslek standartları ve ulusal mesleki yeterlilikleri geliştirmek (Meslek standartları ve ulusal mesleki yeterlilikler Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi ile uyumlu olmalıdır),
• Akreditasyon sürecini desteklemek ve MYK mevzuatı kapsamında yetkilendirilme için gereken ve Türk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa Akreditasyon Birliği ile çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış akreditasyon kurumlarınca yürütülen akreditasyonu sağlamak,
• Sınav ve belgelendirme merkezi olarak akredite edilmeye ilişkin kurumsal yapılanma, 
• Sınav ve belgelendirme prosedürlerine yönelik pilot çalışmalar,
• Projede görevlendirilecek teknik personelin eğitim programlarının geliştirilmesini denetlemek için VOC-TEST Merkezlerini desteklemek,
• Azami sayıda yetkin adayın belgelendirilmesini sağlamak için sınav ve belgelendirme prosedürlerine ilişkin rehberlik ve bilgi sağlamak,
• Dış ve iç denetim prosedürleri arasındaki uyumu sağlamak,
• VOC-TEST Merkezleri tarafından uygulanacak pilot programlar ve yürütülecek sınav prosedürleri.

Başvuru sahipleri için Rehberin tam metni, aşağıdaki internet sitelerinde bulunmaktadır:https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome,http://www.cfcu.gov.tr and http://www.myk.gov.tr.

Son Başvuru Tarihi:

Proje tekliflerinin son teslim tarihi 30 Haziran 2010 saat 16:00’dır.
Haber Listesine Dön Okuma: 2745

Anasayfa | Sıkça Sorulan Sorular | Etkinlik Takvimi | İletişim | Gizlilik ve Güvenlik | Mail Grubundan Ayrıl | Dokümanlar | Webmail | Antalya Valiliği 

Antalya Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu | 2009 - 2016