Bizi Takip Edin


E-mail Grubumuza Katılın Web sitemize yeni eklenen duyurular ve güncel bilgilerden haberdar olmak için lütfen aşağıdaki alana e-mail adresinizi giriniz.
Güncel

Yaya Öncelikli Trafik Kültürünün Yerleşmesini Sağlamak Üzere Antalya Valiliği Genelge Yayınladı

Antalya'da yaya öncelikli trafik kültürünün yerleşmesini sağlamak üzere, Antalya Valiliği tarafından “Yaya önceliği ve Güvenliği Projesi” konulu bir Genelge yayımlandı. 2012/2 sayılı Genelge’de, Antalya Valiliği koordinatörlüğünde yürütülen ve Avrupa Birliği Mesleki Eğitim (Leonardo da Vinci) Programı kapsamında “Antalya’da Yaya önceliğini ve Güvenliğini Sağlamak için Hayatboyu öğrenme” isimli Yenilik Transferi Projesine değinilerek, toplumda bir davranış ve bakış açısı değişikliği oluşturmayı amaçlayan projenin hedeflerine ulaşabilmesi için, gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlerin, ilimizdeki kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları tarafından sahiplenilerek sürdürülmesi gerektiği belirtildi.

Kısa adı APPSA olan sözkonusu çokuluslu proje kapsamında, proje ortağı dört ülkede gerçekleştirilen anket, analiz ve değerlendirme sonuçlarına yer verilen Genelge’de, “sonuçlar, ilimizdeki sürücülerin büyük ölçüde yaya önceliği konusundan haberdar olduklarını ancak ışıksız yaya geçitlerinin bulunduğu noktaları fark etmeyebildiklerini, yayaların ise ışıksız yaya geçitlerini kullanırken kendilerini güvende hissetmedikleri gibi bu geçitlerin aslında kendilerine geçiş önceliği verdiğinden de habersiz olduklarını, dolayısıyla ışıksız yaya geçitlerinin mevcut durumda istenen amaca hizmet etmediğini ortaya koymuştur,” denildi.

Genelge’de ışıksız yaya geçitlerinin fiziksel olarak daha görünür hale getirilerek yayalara daha fazla hak tanıyacak şekilde iyileştirilmesi, yol düzenlemelerinin kalitesi ve güvenliği konusunda yayalara yeniden güvence verilmesi ve ışıksız yaya geçitlerinin etkin kullanılabilmesi için, eğitimler yoluyla sürücülerin bu geçitlerde yayalara saygı duymayı öğrenmelerinin, yayaların da yalnızca bu geçitlerin karşıdan karşıya geçilecek güvenli noktalar olduğuna inanmalarının sağlanması gerektiği vurgulanıyor.

Antalya Valiliği tarafından İldeki tüm kamu ve sivil toplum kuruluşları ile yerel yönetimlere gönderilen Genelge’de, ayrıca, farkındalık geliştirme amaçlı uygulanacak her tür eğitsel faaliyette, temel prensip olarak yetişkin öğrenme kuramlarına uygun şekilde hareket edilmesinin, bu konuda olumsuz çağrışımlar yapabilecek, bireylerin durum hakkında kötü hissetmelerine ve olumsuz davranış geliştirmelerine sebep olabilecek türden özgüven kırıcı mesajlar verilmemesi; bunun yerine özellikle hedef kitlenin olumlu tutum geliştirmesine katkıda bulunacak, yaya öncelikli trafik kültürünün yaygınlaşması yönünde atılan adımlarla ilgili olumlu mesajlar gönderen ve yaygınlaşmaya başlayan bu davranış değişikliğine bireylerin katılımlarını özendirici bildirimler kullanılmasının büyük önem arz ettiğinin altı çiziliyor.

Proje kapsamında hazırlanan eğitimler yoluyla, ilköğretim çağındaki çocukların trafik güvenliği ile ilgili algılarını değiştirmeye, yetişkinlerin ise daha sorumlu sürücü ve yayalara dönüştürülmelerine yönelik çalışmalar başlatılıyor. Bunun yanısıra, sonuçlarını izlemek ve buna göre gerektiğinde yeni tedbirler geliştirerek yaya öncelikli trafik kültürünü ilin diğer bölgelerine de yaygınlaştırmak maksadıyla projede belirlenen 3 pilot bölgede geçtiğimiz aylarda fiziksel düzenlemeler yapılarak uygulamalar başlatıldı. Bu bölgeler, her noktasında önceliğin yayalara ait olduğu Kaleiçi, tüm yaya geçitlerinde önceliğin yayalara ait olduğu Akdeniz üniversitesi yerleşkesi ve sadece ışıksız yaya geçitlerinde önceliğin yayalara ait olduğu Konyaaltı Caddesi olarak belirlendi.

Sözkonusu Genelge’de Antalya’daki kamu kurumu ve yerel yönetim birimlerinin yöneticileri ile başta sürücüler olmak üzere kurum personeline yönelik olarak, yaya öncelikli trafik kültürüne ilişkin bilgilendirmelere başlanacağı, bu kurumların, sivil toplum kuruluşlarına ve kentte hizmet sunan özel firma sürücülerine öncülük etmeleri için, kullandıkları araçlara ve toplu taşıt araçlarına proje kimliğindeki standartta logolu stickerlerin yapıştırılmasının sağlanacağı belirtiliyor. Ayrıca, proje kapsamında belirlenen 3 pilot bölgede yapılan çalışmalara şu uygulamaların dahil edilmesi isteniyor:

a. Pilot alan olarak belirlenen Kaleiçi, Akdeniz üniversitesi yerleşkesi ve Konyaaltı Caddesi’nin tüm ana girişlerinde ilgili kurumlarımızca 1 yıl süreyle görevli personel bulundurularak, geçiş yapan sürücülere proje kapsamında hazırlanmış Kara Yolları Trafik Kanunu Madde 74’te belirtilen ve proje web sitesinde (www.onceyaya.info) grafiği sunulan, ışıksız yaya geçitlerinde yaya önceliğini vurgulayan leafletlerin, ayrıca, projeye destek veren gönüllülere araçlarına yapıştırmak üzere proje logolu ve önce yaya yazılı stickerlerin dağıtılması, bununla birlikte pilot bölgelerde görevlendirilecek maskotlar da kullanılarak yaya öncelikli trafik akışının diğer bölgelere örnek olacak biçimde sürdürülmesi için gereken tedbirlerin ilgili kurumlarımızca alınması,

b. Başta pilot alanlarda gerçekleştirilecek faaliyetler olmak üzere, 2012-2013 eğitim-öğretim döneminde üniversitelerimiz, yerel idareler ve kamu kurumlarımızca yapılacak olan sosyo-kültürel etkinliklerde, (konferans, sempozyum, panel gibi toplantılarda) ilimizdeki “yaya önceliği” uygulamaları hakkında, Proje Koordinatörlüğümüzden temin edilecek Emniyet Müdürlüğümüzce hazırlatılmış video ve kamu spotları kullanılarak birkaç dakikayı geçmeyecek şekilde tanıtıcı ve özendirici bilgilendirmeler yapılması, ayrıca etkinliklerde yer verilecek sergi, stand vb. yoluyla ve proje web sitesinde proje kimliğinde örnekleri sunulan diğer materyallerin çoğaltılarak dağıtımı yoluyla konuya dikkat çekilmesi,

c. Yerel radyo ve televizyonlarda Emniyet Müdürlüğümüz tarafından sağlanacak yaya öncelikli trafik kültürünü destekleyici spotların ve yazılı basında proje logolu “önce yaya” sloganı ile yaya hak ve sorumluluklarını açıklayan uygun ifadelerin belirli aralıklarla yayımlanmasının sağlanması.

İlgili kurumlar tarafından bulundukları yerlerde ışıksız yaya geçitlerinin ve işaretlerinin görünürlüğünün yükseltilmesi, yaya hakları yanısıra yaya sorumlulukları konusunda yaygın bilinçlendirme çalışmalarının yapılması, kentte hizmet sunan tüm toplu taşıt araç sürücülerinin yaya önceliğine riayet etmeleri hususlarında gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanmasını öngören Genelge’de yaya öncelikli trafik uygulamalarının görünürlüğünün artırılması ve bu yönde toplumda farkındalığın güçlendirilmesi amacıyla, bu kültürün benimsenmesine destek vermek isteyen kamu, sivil toplum ve özel kurum ve kuruluşlar ile gönüllü kişilerin, Proje Koordinatörlüğüyle işbirliği yapmak koşuluyla, Proje Kimliğinde belirlenen standartlara uygun yaygınlaştırıcı materyal geliştirerek dağıtabileceği, web sitelerinde ve sosyal medyada bunları kullanabilecekleri belirtiliyor. Kurumlar ayrıca, 2013 yılı Ocak ayından itibaren, yurtdışındaki eğitim programına katılacak olan Eğitici Eğitmenleri desteğinde bu konuda bilgilendirme/eğitim talebinde bulunabilecekler.

Genelge'yi indirmek için tıklayın
Haber Listesine Dön Okuma: 6566

Anasayfa | Sıkça Sorulan Sorular | Etkinlik Takvimi | İletişim | Gizlilik ve Güvenlik | Mail Grubundan Ayrıl | Dokümanlar | Webmail | Antalya Valiliği 

Antalya Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu | 2009 - 2016