Bizi Takip Edin


E-mail Grubumuza Katılın Web sitemize yeni eklenen duyurular ve güncel bilgilerden haberdar olmak için lütfen aşağıdaki alana e-mail adresinizi giriniz.
Güncel

Sivil Toplum Diyaloğu- II Mikro Hibe Programı

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki sivil toplum diyaloğunun geliştirilmesi ülkemizin AB ile yürüttüğü katılım müzakerelerinin temel önceliklerinden birisini oluşturmaktadır. Bu sürece katkı sağlamak amacıyla Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından geliştirilen "Türkiye ile AB arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Projesi-II" Katılım öncesi AB Mali Yardımının 2007 yılı programı kapsamında finanse edilmektedir.

"Sivil Toplum Diyaloğu-II Mikro Hibe Desteği" kapsamında Yerel Sivil Toplum Kuruluşlarımızın AB üyesi ülkelerdeki benzer örgütler ile işbirliği, ortaklık yaratma ve ağ oluşturma amacıyla gerçekleştirecekleri tek seferlik faaliyet ve çalışmaları desteklenecektir. Dolayısıyla, Program kapsamında Sivil Toplum Kuruluşları AB üyelik sürecini daha iyi anlamak ve AB üyesi ülkelerdeki muhatapları ile işbirliğini geliştirmek amacıyla seminer, çalıştay, konferans, AB üyesi ülkedeki bir toplantıya katılım, festival, gösteri, sergi vb. faaliyetler gerçekleştirebileceklerdir.

Türkiye Cumhuriyeti adına Merkezi Finans ve İhale Birimi, Türkiye, AB üye ülkeleri ve diğer aday ülkeler arasında diyaloğun teşvik edilmesini destekleyen hibe proje tekliflerini beklemektedir.

Bu Teklif Çağrısının üç adet özel hedefi bulunmaktadır:

• Avrupa Birliği ülkeleri ve Aday ülkeler ile Türkiye’deki sivil toplumlar arasında iki taraflı deneyim paylaşımının ve temasların güçlendirilmesi
• Türk tarihi ve Türklere ait bilgileri de dahil olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği’nde daha fazla tanınması ve anlaşılmasını sağlamak
• Avrupa Birliği’nin dayandığı değerlerinin, işleyişinin ve politikalarının Türkiye’de daha fazla tanınması ve anlaşılmasını sağlamak.

Hibe Programı’nda yer alacak projeler aşağıdaki önceliklerden en az birini desteklemelidir:

1- Farkındalık Yaratma: Türkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği’nde daha fazla tanınması ve anlaşılmasını amaçlayan projeler. AB üye ülkelerindeki ve Türkiye de dahil diğer aday ülkelerdeki kampanyalara, forumlara, toplantılara vb. katılım ve benzeri etkinlikler
2- Tanıtım/Halkla İlişkiler ve Ağ Oluşturma: Başvuru sahibi sivil toplum kuruluşunun etkinliklerini tanıtmayı ve AB üye veya aday ülkedeki benzeri kuruluşla iletişim ağları oluşturarak kuruluşun aktivitelerini güçlendirmeyi amaçlayan projeler. Avrupa Birliği üye ve aday ülkeler ile Türkiye’deki diğer sivil toplum kuruluşlarıyla ağ oluşturma toplantıları ve benzeri etkinlikler
3- Başlangıç çalışmaları: AB üye ülkeleri ve aday ülkelerdeki kuruluşlar ile profesyonel bağlantıların ve iletişimin kurulmasını amaçlayan projeler. AB üye ülkeleri ve Türkiye de dahil olmak üzere diğer aday ülkelerde problem/ihtiyaç analizleri, stratejik planlamalar ve toplantılar, araştırmalar vb. tamamlayıcı faaliyetleri içeren projeler.

Başvuru sahipleri için Rehberin tam metni, aşağıdaki internet sitelerinde bulunmaktadır:https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome,http://www.cfcu.gov.tr ve  http://www.abgs.gov.tr.

Başvuruların teslimi için en son tarih 30 Kasım 2010, yerel saat 16.00’dır

Bu teklif çağrısı için ayrılan indikatif toplam tutar 200.000 Avro’dur. Sözleşme Makamı, hibe için ayrılan miktarın tümünü tahsis etmeme hakkını saklı tutar. Proje başına en yüksek miktar ise 5.000 AVROdur. Hibe tutarı, Projenin uygun maliyetler toplamının %100’ünü karşılayacaktır.
Haber Listesine Dön Okuma: 1717

Anasayfa | Sıkça Sorulan Sorular | Etkinlik Takvimi | İletişim | Gizlilik ve Güvenlik | Mail Grubundan Ayrıl | Dokümanlar | Webmail | Antalya Valiliği 

Antalya Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu | 2009 - 2016