Bizi Takip Edin


E-mail Grubumuza Katılın Web sitemize yeni eklenen duyurular ve güncel bilgilerden haberdar olmak için lütfen aşağıdaki alana e-mail adresinizi giriniz.
Güncel

AB ve Türkiye Arasındaki Diyaloga Siz de Katılın

Türkiye 2001 yılı itibariyle AB'den katılım öncesi mali yardım, 2007 yılından sonra ise söz konusu "Türkiye için Katılım öncesi Mali Yardım Aracı"nın yerini alan, hem aday ülkeler hem de aday olması muhtemel ülkeler için katılım öncesi yardım sağlayan "Katılım öncesi Yardım Aracı (Instrument for Pre-Accession Assistance - IPA)" almıştır. IPA'nın Türkiye yardımının amacı Aralık 2004 tarihli Avrupa Konseyi kararlarında kabul edilen AB katılım öncesi stratejisini desteklemektir ve bu bağlamda üç adet hedef mevcuttur: Kopenhag siyasi kriterlerini tamamıyla yerine getirme, Topluluk Müktesebatını kabul edilmesi ve uygulanması ve AB- Türkiye Sivil Toplum Diyalogunun geliştirilmesi.

Avrupa Birliği ve Türkiye Arasındaki Sivil Toplum Diyalogunun Geliştirilmesi Hibe Programı

Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti arasında devam eden katılım müzakereleri üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, Türkiye’deki reform sürecini desteklemek, ikinci bölüm katılım müzakerelerinin çerçevesini belirlemek, üçüncü bölüm ise Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği arasında sivil toplum aracılığıyla politik ve kültürel diyalogu geliştirmektir.

Bireyleri bir araya getirerek birbirlerini anlamayı güçlendirmek amacı taşıyan bu diyalog özellikle sivil toplumu kapsamaktadır. Avrupa Konseyi, “katılım müzakerelerine paralel olarak, Avrupa Birliği’nin her aday ülkeyle yoğun politik ve kültürel diyaloga girmesini öngörmektedir. Bu diyalogun uzun vadedeki hedefi Avrupa Birliği ve Türkiye sivil toplumunu Avrupa Birliği’nin gelecekteki genişlemesine hazırlamaktır” açıklaması ile Avrupa Komisyonu’nun tavsiye kararını çerçevesini genişleterek hayata geçirmiştir.

2005 yılında Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği ve aday ülkeler arasında sivil toplum diyalogunun daha fazla güçlendirilmesi için hedef ve önceliklerin belirlendiği bir strateji geliştirmiştir. Bu strateji bilgi açığını azaltabilmek, karşılıklı anlayışı ve böylece Avrupa Birliği’nin genişlemesiyle ortaya çıkacak fırsat ve zorlukların daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla vatandaşlar ve farklı kültürler ile politik ve ekonomik sistemleri yakınlaştırmayı amaçlamaktadır.

Bu diyalog sürecini desteklemek üzere Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS), Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki Sivil Toplum Diyalogu’nun Geliştirilmesi projesini tasarlamıştır.

Sivil Toplum Diyalogu - II 

Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki Sivil Toplum Diyalogunun Geliştirilmesi projesinin ikincisi ve devamı niteliğindeki "Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki Sivil Toplum Diyalogunun Geliştirilmesi- II" başlıklı proje IPA çerçevesinde 2007 Programına dahil edilmiştir. Söz konusu bu projenin genel amacı Avrupa Birliğinin dayandığı değerler, işlevi ve politikaları ile birlikte Türk tarihi ve kültürü de dahil olmak üzere Avrupa Birliği içerisinde Türkiye'nin daha fazla tanınması ve anlaşılmasını sağlamak ve bu sayede de gelecekteki genişlemenin fırsatları ve zorlukları konusunda farkındalık oluşmasını mümkün kılmaktır.

Proje 4,2 Milyon Avro tutarında olan ve işbirliğini, ortaklıkların desteklenmesini ve Kültür ve Sanat, Balıkçılık ve Tarım konularında Türk sivil toplumları ile AB'deki benzer örgütler arasındaki diyalogun geliştirilmesini amaçlayan Hibe Programlarının uygulamasını kapsamaktadır. Söz konusu Proje küçük ölçekli hibe fırsatları sunan Mikro Hibe Programı aracılığıyla tüm Türkiye'deki küçük ve yerel düzeydeki Sivil Toplum örgütlerine mali yardım sağlamayı da amaçlamaktadır.

Bu konuda Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından 30 Mart 2009 ile 5 Mayıs 2009 tarihleri arasında Eskişehir, Balıkesir, İzmir, Muğla, Mardin, Şanlıurfa, Malatya, Ordu, Trabzon, Erzurum, Van, Mersin, Ankara, İstanbul illerinde bilgilendirme toplantıları yapılmıştır.

önümüzdeki günlerde projenin Teklif Çağrısının açıklanması bekleniyor.

Genel Hedef

• Türk tarihi ve kültürü dahil olmak üzere, Türkiye’nin Avrupa Birliğinde daha iyi tanınmasını ve anlaşılmasını sağlamak ve bu sayede gelecekteki genişlemenin fırsatları ve zorlukları konusunda farkındalık oluşmasını mümkün kılmak.

• Avrupa Birliğinin temel değerleri, işleyişi ve politikaları dahil olmak üzere, AB'nin Türkiye'de daha iyi tanınmasını ve anlaşılmasını sağlamak.

Amaç

• Kültür ve Sanat ile Balıkçılık ve Tarım alanlarında işbirliği oluşturmak, ortaklıklar kurulmasını desteklemek ve Türkiye ile Avrupa Birliğindeki sivil toplum kuruluşları arasında diyalogu teşvik etmek.

• Mikro Hibe Programı aracılığıyla, herhangi bir alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının AB sivil toplum kuruluşları ile diyalog sağlayabilecek faaliyetlerini (seminer, konferans, çalıştay vb.) küçük ölçekli hibeler ile desteklemek.

Daha fazla bilgi için:

www.abgs.gov.tr
www.csdproject.net
http://www.antalya.gov.tr/dosyalar/siviltd.pdf
Haber Listesine Dön Okuma: 2002

Anasayfa | Sıkça Sorulan Sorular | Etkinlik Takvimi | İletişim | Gizlilik ve Güvenlik | Mail Grubundan Ayrıl | Dokümanlar | Webmail | Antalya Valiliği 

Antalya Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu | 2009 - 2016